VRT haalde vorig jaar bijna alle doelstellingen

PHOTO_NEWS
De VRT krijgt voor 2014 een bijzonder goed rapport van de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM). De openbare omroep bereikt maandelijks gemiddeld 96,5 procent van de Vlaamse bevolking, blijkt uit het verslag dat vandaag werd voorgesteld in het Vlaams parlement. Volgens de VRM gaat de omroep er elk jaar op vooruit. Enkel over de samenstelling van het personeelsbestand zijn er nog opmerkingen.

Volgens de beheersovereenkomst moet de VRT negen Vlamingen op tien bereiken, en dat werd vorig jaar dus ruimschoots gehaald. De radiozenders bereiken elke week 78,2 procent van de radioluisteraars en halen ook hun doelstellingen voor het aandeel Nederlandstalige muziek. Voor Radio 2 is dat minstens 30 procent van alle gedraaide platen en voor Radio 1 15 procent.

De tv-zenders bereiken elke week 88,4 procent van het publiek. Een kwart van de programma's moet door externe productiehuizen worden gemaakt en dat overtreft de VRT, met 30,7 procent externe productie. Alles wat nieuws en duiding is, moet wel intern worden gemaakt. In primetime moet minstens 65 procent van de totale output een Vlaamse tv-productie zijn en ook dat werd overtroffen.

De VRM heeft dus enkel nog opmerkingen over het personeelsbestand. De VRT stelt te weinig personen met een handicap, nieuwe Vlamingen en vrouwen tewerk. "Maar de omroep heeft een stappenplan uitgewerkt, dat elk jaar betere resultaten oplevert", stelt de Regulator. "Het gaat misschien wat traag, maar dit gaat over personeel en dat vraagt tijd. We hebben goede hoop dat de doelstellingen binnen afzienbare tijd worden bereikt."