Politieke verslaggeving tv-journaals focust op conflicten

UNKNOWN
De journaals van VRT en vtm leggen te veel de nadruk op conflict in hun politieke items. Dat zegt communicatiewetenschapster Marieke Vandenhende (UGent) in haar masterscriptie.

Vandenhende bestudeerde twee weken lang elke dag de verschillende televisiejournaals. Bij de VRT bedroeg het aandeel conflict in politiek nieuws 23,9 procent en bij vtm 27,4 procent.
"Inhoudelijk waren er meer gelijkenissen dan verschillen", aldus Vandenhende. "Bovendien zijn er weinig verschillen in de lengte van de items of de plaats ervan in de nieuwsrij. Geen van de twee zenders plaatst die items graag vooraan en nergens krijgt politiek een voorkeursbehandeling. Er is een pragmatische aanpak waarbij politiek nieuws gebracht wordt omdat het op een gegeven moment nieuwswaardig is."
 
Volgens Vandenhende getuigen beide redacties van een overdreven voorkeur voor het kaderen van politiek nieuws als conflict. "Dat is vooral het geval bij items over de federale politiek en het kadert binnen de meer algemene vaststelling dat politieke journalistiek de voorbije jaren vooral focust op het proces in plaats van op de inhoud."

Als opvallend voorbeeld geeft ze het item over de vertrouwensstemming over Leterme II in het parlement, waarbij het parlement zijn vertrouwen gaf. "Het item bestond verrassend genoeg vooral uit oppositieleden die kritiek leverden op de toenmalige premier."
 
Toch ziet de onderzoekster enkele verschillen. "De VRT zal politiek nieuws vaker als hoofdpunt aankondigen. Vtm brengt politiek nieuws vaker binnen een entertainmentskader en er is sprake van meer lokaal politiek nieuws en meer personalisering." (belga/mvdb)