Eén krijgt boete van 10.000 euro voor productplaatsing in 'Dagelijkse Kost'

Kok Jeroen Meus in de keuken van 'Dagelijkse Kost'.
VRT Kok Jeroen Meus in de keuken van 'Dagelijkse Kost'.
De Vlaamse Regulator voor de Media legt Eén een boete van 10.000 euro op voor het niet naleven van de regelgeving over productplaatsing in kookprogramma 'Dagelijkse Kost'. Ook het vtmKzoom-programma 'Verjaardag', op de jongerenzender van VTM, wordt gestraft en moet 5.000 euro betalen. Dat heeft de VRM vandaag gemeld.

De VRM controleerde de uitzending van 'Dagelijkse Kost' van 28 februari 2015 op Eén. In deze duizendste aflevering bereidt Jeroen Meus stoofvlees met friet, het gerecht dat door de kijker tot Vlaamse klassieker werd verkozen. In het programma zijn doorlopend op duidelijk herkenbare wijze producten en toestellen te zien en heeft de kok voor de bereiding van het gerecht een abdijbier uitgekozen, dat gedurende anderhalve minuut door hem zowel auditief als door ondersteunende gebaren wordt aangeprezen.

Prime time

Het Mediadecreet laat productplaatsing toe mits naleving van enkele voorwaarden. Zo moet de kijker onder andere duidelijk gewezen worden op de aanwezigheid van productplaatsing (via het PP-logo) en mag er geen specifieke aanprijzing zijn voor de goederen of diensten. De VRT erkent dat het PP-logo aan het begin en het einde van het programma moest worden opgenomen.

De VRM besluit de VRT voor deze inbreuk op het Mediadecreet een administratieve geldboete van 10.000 euro op te leggen. Bij het bepalen van de sanctie houdt de VRM er rekening mee dat het programma in prime time werd uitgezonden, een groot aantal kijkers wist te bereiken en dat de VRT reeds eerder voor een gelijkaardige inbreuk werd gesanctioneerd.

Ook Medialaan erkent fout

De VRM controleerde ook de uitzendingen van 1 februari 2015 tussen 17.00 en 23.00 uur van diverse televisieomroeporganisaties, waaronder vtmKzoom. De VRM stelt vast dat het programma 'Verjaardag' van vtmKzoom productplaatsing bevat zonder dat de kijker hierop wordt gewezen. Ook Medialaan erkent dat het PP-logo aan het begin en het einde van het programma moest worden opgenomen.

De VRM legt vtmKzoom voor deze inbreuk op het Mediadecreet een administratieve geldboete van 5.000 euro op. De VRM houdt er rekening mee dat Medialaan reeds eerder voor dezelfde inbreuk werd gesanctioneerd.