Koning Filip maakt wapenschild drietalig: L'union maakt nu ook in het Nederlands la force

Photo News
Eindelijk maakt eendracht ook macht: 189 jaar na het ontstaan van ons land heeft koning Filip de nationale wapenspreuk in álle landstalen op zijn wapenschild laten plaatsen. Hij liet meteen ook aparte schilden maken voor de vrouwelijke leden van zijn familie en voor het afgetreden vorstenpaar.

Twee weken geleden heeft de koning zelf het besluit getekend dat "het wapen van het Koninklijk Huis" vastlegt. Filip vond dat het hoog tijd was om zijn wapenschild te moderniseren en aan te passen. Het vorige koninklijk besluit dateert al van 1910. Sindsdien werd er nooit meer iets aan het veranderd. In het nieuwe KB zegt de koning: "Als gevolg van onze troonsbestijging is het aangewezen de regels aan te passen aan de historische en juridische evoluties die zich voordeden sinds het koninklijk besluit van 17 juni 1910."

Die aanpassing was hoognodig. Dat de wapenspreuk sinds de onafhankelijkheid van België in 1830 enkel in het Frans vermeld stond, was al lang achterhaald in dit land met drie officiële landstalen. Filip heeft sinds zijn aantreden heel consequent de drie talen gebruikt tijdens zijn toespraken, dus ook het Duits. De vorst vond het dan ook gepast dat op zijn wapenschild de spreuk in alle landstalen afgebeeld staat. Een andere aanpassing is de terugkeer van het schild van de Duitse deelstaat Saksen. Na de Eerste Wereldoorlog, in 1920, liet koning Albert I dat weghalen omwille van de gruwel die Duitse soldaten in ons land hadden aangericht. Hij besliste ook om de familienaam Van Saksen-Coburg niet meer te gebruiken. Maar intussen zijn de relaties tussen ons land en Duitsland al lang weer opperbest. "Om die reden en omdat hij opnieuw naar zijn familiale afkomst wilde verwijzen, heeft de koning beslist om dat schild te laten terugplaatsen", meent Jean-Marie Van den Eeckhout, specialist in wapenschilden.

Wapenschild koningshuis
RV Wapenschild koningshuis

Gendergelijkheid

Hij wijst erop dat de koning nu ook heeft beslist om aparte wapenschilden te voorzien voor zijn vader, zijn oudste dochter en zijn drie andere kinderen, en voor de andere prinsen en prinsessen van de familie. "Het is een aanpassing aan de moderne tijd waarin we een vrouwelijke troonopvolger hebben. Zij heeft nu een eigen wapenschild dat verschilt van dat van een mannelijke troonopvolger: het hare is ruitvormig", zegt Van den Eeckhout. Voor al zijn vrouwelijke familieleden voorziet de koning die variant.

Ook nieuw is dat de afgetreden koning een eigen schild krijgt. Tot nog toe gebruikte Albert II nog steeds dat van de regerende koning, hetzelfde als Filip dus. In de wet was geen wapenschild voorzien voor de afgetreden koning. Ook hiervan krijgt Paola in het kader van de gendergelijkheid een aangepaste versie. "De koning heeft met dit koninklijk besluit het wapenschild willen aanpassen aan bepaalde evoluties binnen de samenleving en binnen zijn eigen familie", aldus een bron dicht bij het paleis.

Filip vroeger:

Wapenschild koningshuis Wapenschild Belgie
RV Wapenschild koningshuis Wapenschild Belgie

Wapenschild van Duitse staat Saksen was weggehaald, maar staat er nu weer op. Wapenspreuk niet alleen in het Frans, maar in 3 talen

Ook apart schild voor familieleden Elisabeth

Wapenschild Elisabeth
RV Wapenschild Elisabeth

1. Geen tricolore vlaggen

2. Schild is ruitvormig

3. Gouden helm ontbreekt, net als ordeketen van Leopoldsorde (= 'krans' rond schild) en scepter en waardigheidsteken (links en rechts van de helm)

4. Aangepaste leeuw, met gouden barensteel (om andere familietak aan te duiden)

Photo News3 reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.


  • Rudolphe V.DeBaere

    Om de scheiding van kerk en staat te benadrukken zou ik wel het kruis op de kroon weggelaten hebben. Net zoals ik voor de Nationale Feestdag en Koningsdag het Te Deum zou schrappen.

  • Claude Gousenbourger

    De wapens onder "Filip vroeger" zijn de (vorige) wapens van België (9 provinciën).

  • Iris Parlevliet

    Mooi wapenschild. Goed gedaan!