Boudewijn krijgt 15 jaar na dood nog altijd brieven

UNKNOWN

Koningin Fabiola ontvangt nog dagelijks een overvloed aan post die aan haar overleden echtgenoot koning Boudewijn gericht is. Dat heeft een woordvoerder van het koninklijk paleis bevestigd. Op 31 juli is het precies vijftien jaar geleden dat koning Boudewijn overleed en vandaag schijnt zijn herinnering nog sterk voort te leven in ons land.

Op de nationale feestdag van 21 juli wijdde koning Albert II al een opmerkelijk deel van zijn toespraak aan zijn broer en haalde hij thema's aan die wijlen koning Boudewijn na aan het hart lagen.

Herdenkingsmis
Ter gelegenheid van de vijftiende verjaardag van het overlijden van koning Boudewijn zal op 31 juli een herdenkingsmis opgedragen worden in de Onze-Lieve-Vrouwkerk in Laken. Koningin Fabiola zal er aanwezig zijn.

In februari vond er in dezelfde kerk al een eremis plaats in de aanwezigheid van de koninklijke familie ter nagedachtenis van de overleden leden van de koninklijke familie en in het bijzonder naar aanleiding van de vijftiende verjaardag van het overlijden van de populaire vorst.

Zoals elk jaar zal de koninklijke crypte in Laken openstaan voor het publiek op 31 juli van 10 tot 17 uur.

Boeken
De literaire wereld sluit zich aan bij de herdenking. Zo verscheen er bij Uitgeverij Van Halewyck zopas het fotoboek 'Boudewijn (Een Koning Voor België)' van Christine Masuy. Het boek kadert in een reeks waarin eerder ook boeken over koning Albert II en koningin Paola verschenen. Uitgeverij Luc Pire publiceert het boek 'Baudouin. Chemin de roi, chemin de croix' van historicus en chroniqueur Henri Deleersnijder. Het boek overloopt de hoogtepunten van het koningschap van Boudewijn vanaf de onafhankelijkheid van Congo en handelt ook over zijn huwelijk met koningin Fabiola in 1960.

De Post geeft geen speciale postzegels uit voor de gelegenheid. In juni werden er immers al drie speciale postzegels ter gelegenheid van de tachtigste verjaardag van koningin Fabiola verspreid en op twee ervan prijkte het koningspaar.

Schok
Vijftien jaar geleden veroorzaakte het overlijden van koning Boudewijn een schok in ons land. België werd ondergedompeld in een diepe rouw. Tienduizenden Belgen kwamen de dagen tussen zijn overlijden en zijn begrafenis voor het koninklijk paleis in Brussel samen om hun sympathie te betuigen aan de koninklijke familie. De koning was voor hen "een symbool van nationale eenheid" in een België dat meer en meer federaliseerde.

Een hele week lang lagen talloze bloemen, kaarsen en rouwkaartjes voor de hekkens van het paleis. Foto's met een zwart lintje van de overleden vorst waren overal te zien.

Jonge koning
Koning Boudewijn werd op 7 september 1930 geboren op het Stuyvenbergkasteel in Brussel. Na de koningskwestie met zijn vader Leopold III legde koning Boudewijn de grondwettelijke eed af op 17 juli 1951 en werd zo de vijfde vorst van ons land. Hij was toen amper twintig jaar oud. Met de Spaanse Dona Fabiola de Mora y Aragon trouwde hij op 15 december 1960. Het koppel bleef kinderloos.

Tijdens zijn koningschap vonden grote evenementen plaats: de wereldtentoonstelling in Brussel van 1958, het uitroepen van de Congolese onafhankelijkheid op 30 juni 1960 en de federalisering van België.

Abortuskwestie
Koning Boudewijn liet zich in het bijzonder opmerken in 1990 toen hij om morele redenen zijn handtekening weigerde te zetten onder het wetsontwerp dat abortus legaliseerde. De ministerraad stelde vervolgens vast dat hij in de onmogelijkheid verkeerde om te regeren. Nooit eerder werd die grondwettelijke kunstgreep toegepast.

Toen hij 25 jaar koning was, in 1976, vroeg hij om de Koning Boudewijnstichting op te richten. Die stichting richt zich op de sociale noden en bekommert zich onder meer om de strijd tegen armoede, sociale uitsluiting, opvoeding en het milieu.

Na jaren van gezondheidsproblemen overleed koning Boudewijn op 31 juli 1993 na een hartaanval in zijn vakantiehuis in Motril (Spanje). Zijn broer en huidig koning Albert volgde hem op. (belga/sam)