Veiligheid versus privacy: Jambon en De Backer verschillen van mening over screening Tomorrowland

Philippe De Backer. (Archiefbeeld).
belga Philippe De Backer. (Archiefbeeld).
Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) en staatssecretaris voor de Privacy Philippe De Backer (Open Vld) zitten niet op dezelfde lijn over de massale screening van Tomorrowland-bezoekers. Minister Jambon verdedigde de maatregel en had het over een "gezonde veiligheidsreflex", terwijl staatssecretaris De Backer zich vragen stelde bij het proportionele karakter van de screening.

Eerder deze week raakte bekend dat er een algemene screening heeft plaatsgevonden van alle bezoekers van het muziekfestival. Op basis daarvan kregen 37 mensen te horen dat hen de toegang is geweigerd. Katja Gabriëls (Open Vld), Hans Bonte (sp.a), Brecht Vermeulen (N-VA) en Özlem Özen (PS) voelden Jambon en De Backer tijdens het vragenuurtje in de Kamer aan de tand over de maatregel.

"Gezonde veiligheidsreflex"

Daarbij viel op dat beide regeringsleden er een verschillende mening op nahouden. Minister Jambon stelde dat het veel vervelender zou zijn om binnen twee weken vragen te moeten beantwoorden indien er een aanslag zou hebben plaatsgevonden, door iemand die een ticket had gekocht en wiens naam bekend was. Hij gaf aan dat het om een initiatief ging van de lokale politie, die de hulp van de federale collega's heeft ingeroepen. "Een gezonde veiligheidsreflex", luidde het.

Het klopt volgens de vicepremier dat de algemene gegevensbank meer gegevens bevat dan enkel veroordelingen. Daarom werd bij de interpretatie gekeken naar terreurfeiten, feiten van drugsdealen en amokmakers. En ook daarbij ging het niet om louter signalementen, maar om concrete feiten, lichtte de N-VA'er toe. Hij stelde wel dat er beterschap mogelijk is op het vlak van communicatie. De resultaten van het onderzoek van het Comité P, de Privacycommissie en het COC moeten voor Jambon helpen de procedures te verbeteren.

photo_news

Proportioneel?

De Backer legde in zijn antwoord een duidelijk andere klemtoon. Ook hij benadrukte het belang van veiligheid, maar stelde zich ernstig vragen bij de proportionaliteit en de effectiviteit van de maatregel. "Veiligheid is belangrijk, maar de juiste checks and balances zijn noodzakelijk", aldus de liberaal.

Het verslag dat hij van de Privacycommissie ontving, wijst op sterke aanwijzingen van tekortkomingen bij het naleven van de privacyregels en serieuze twijfels bij de wettelijke basis. Hij haalde het gebrek aan transparantie voor de festivalgangers aan, net als de onduidelijke criteria om tot uitsluiting over te gaan en het gebrek aan beroepsmogelijkheid. Er rijzen ook vragen bij de controle van buitenlandse bezoekers.

De Backer lanceerde een oproep om maatregelen die echt de veiligheid verhogen, met respect voor de rechtsstaat. Zijn partijgenote Gabriëls had zich ook al afgevraagd of de maatregel niet te verregaand was. Bonte vergeleek de ingreep met een politiestaat, terwijl Vermeulen wilde weten waar mensen terechtkunnen als hen onterecht de toegang wordt geweigerd.

"Veiligheid is belangrijk, maar de juiste checks and balances zijn noodzakelijk"

Philippe De Backer