Tomorrowland krijgt vergunning voor 20 jaar

BELGA
De deputatie van de provincie Antwerpen heeft vandaag beslist een milieuvergunning voor 20 jaar te verlenen aan ID&T voor het organiseren van het populaire dancefestival Tomorrowland in het provinciaal recreatiedomein De Schorre in Boom.

Tot vorig jaar gebeurde het vergunnen van het evenement nog via tijdelijke afleveringen door het gemeentebestuur van Boom, maar door de snelle groei van de voorbije jaren werd nu geopteerd voor een volwaardige, langdurige milieuvergunning. Het feit dat er voor de editie van dit jaar nog geen vergunning verleend was, was een van de argumenten van de omwonenden die onlangs een kort geding inspanden tegen Tomorrowland.

De provincie Antwerpen stelt vandaag in een persbericht dat tijdens de vergunningsprocedure een openbaar onderzoek werd gehouden en adviezen werden ingewonnen bij instanties zoals de gemeente Boom, de Vlaamse dienst voor Milieuvergunningen en het Agentschap voor Natuur en Bos. "Dit leidde tot een gunstig advies van de provinciale milieuvergunningscommissie", klinkt het. "De deputatie volgt dit advies en houdt rekening met geuite bezwaren."

Extern geluidsexpert

De vergunning regelt onder meer het lozen van afvalwater in de riolering, het plaatsen van elektriciteitsgeneratoren, de opslag van brandstoffen en het correct omgaan met vuurwerk. Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege verleende verder ook een afwijking voor de lichtshows van Tomorrowland, die door de deputatie verwerkt werd in de vergunning. Op het vlak van geluidsimpact, een van de voornaamste redenen waarom enkele buurtbewoners de dubbele versie van het festival dit jaar niet zien zitten, geeft ID&T volgens de provincie aan om net als de voorbije jaren een extern geluidsexpert in te zetten tijdens het festival zodat onafhankelijk ingegrepen kan worden waar nodig.