Nog voor grote vakantie uitspraak over Tomorrowland

Het beroep van de buurtbewoners tegen dancefestival Tomorrowland wordt op 11 juni gepleit, zodat het hof nog voor het begin van het gerechtelijk verlof -en dus vóór Tomorrowland- een uitspraak kan doen. Vanmiddag werden de conclusietermijnen vastgelegd, maar daar ging een vinnige discussie aan vooraf.

De advocaat van festivalorganisator ID&T vond dat het debat niet meer op een fatsoenlijke manier georganiseerd kon worden. Hij wees op de complexe aard van het dossier, de houding van de klagers en het feit dat het eerste festivalweekend (18 tot 20 juli) zich al over twee maanden aandient.

Hij vroeg het hof ondergeschikt om langere conclusietermijnen vast te leggen, zodat zijn rechten van verdediging gevrijwaard zouden blijven. De advocate van de klagers wilde de zaak zo snel mogelijk behandeld zien en ook het hof meende dat de hele procedure enkel nut heeft als er voor het gerechtelijke verlof een uitspraak valt. De zaak wordt daarom over drie weken behandeld.

Weer zeven klagers
De klagers zijn intussen weer met zeven. Eerst werd gezegd dat er nog maar drie buurtbewoners in de beroepsprocedure waren gestapt, maar de vier anderen hebben zich er kort daarna bij aangesloten.

Twee weken geleden had de kortgedingrechter de eis van zeven afgewezen, omdat er geen hoogdringendheid in het spel zou zijn. Dat element wordt door hun advocate Griet Cnudde betwist.

Ondertussen heeft de deputatie van de provincie Antwerpen een milieuvergunning voor 20 jaar verleend aan Tomorrowland. Dat diezelfde deputatie zo'n 500 gratis tickets krijgt voor het festival schoot bij advocate Cnudde in het verkeerde keelgat. Die gratis tickets gaven volgens haar een schijn van partijdigheid bij het verlenen van de milieuvergunning.