Klagende buren vangen bot: Tomorrowland mag doorgaan

Zeven klagende buurtbewoners tegen Tomorrowland hebben ongelijk gekregen van de kortgedingrechter in Antwerpen. De verjaardagseditie van het dancefestival in Boom kan doorgaan. De rechter heeft de vordering van de buurtbewoners ongegrond verklaard bij gebrek aan hoogdringendheid. De eisen van de buurtbewoners overstegen ook de bevoegdheid van de kortgedingrechter.

De bewoners hadden getalmd om hun vordering in te stellen. Ze wisten immers al sinds 3 december 2013 dat organisator ID&T een dubbel festivalweekend plande voor de tiende verjaardag van het festival, maar ze brachten pas twee maanden later een dagvaarding uit in kort geding. Zo hadden ze volgens de rechter dus zelf een toestand van hoogdringendheid gecreëerd.

De eisen van de buurtbewoners overstegen ook de bevoegdheid van de kortgedingrechter. Ze vorderden in hoofdorde een verbod om het festival te laten doorgaan, maar de kortgedingrechter mag enkel voorlopige maatregelen opleggen.

Ondergeschikt vroegen de bewoners om ID&T te verplichten van de milieukwaliteitsnormen die gelden in een woongebied te laten naleven op straffe van een een dwangsom van 100.000 euro per inbreuk. Dat zou betekenen dat de muziek overdag niet luider dan 45 decibel mag zijn en 's avonds en 's nachts beperkt moet blijven tot respectievelijk 40 en 35 decibel. Volgens ID&T was die eis zo drastisch dat het festival dan niet zou kunnen doorgaan.

De rechter meende dat het geschil over het bestaan van al dan niet aanvaardbare geluidsoverlast niet tijdens een kortgedingprocedure kan opgelost worden, maar dat dat door de rechter ten gronde beslecht moet worden. Hetzelfde gold voor de kwestie van de milieuvergunningen, die nog door de provincie Antwerpen en de gemeenten Boom en Rumst verstrekt moeten worden. De eis van de buurtbewoners werd bijgevolg ongegrond verklaard.

PHOTO_NEWS

ID&T had op zijn beurt een schadevergoeding van 100.000 euro gevraagd voor tergend en roekeloos geding, omdat de buurtbewoners zich stelselmatig "als een verhevene boven de rechtsorde" stellen, maar volgens de rechter bleek uit niets dat ze te kwader trouw of lichtzinnig hadden opgetreden. Ook de tegenvordering werd ongegrond verklaard.

De organisatie van Tomorrowland reageerde opgelucht na de uitspraak. "We hebben er het afgelopen jaar alles aan gedaan om het festival wettelijk in orde te krijgen en nu kunnen we verder werken aan wat een onvergetelijke verjaardagseditie moet worden. Buurtwerking blijft een belangrijke prioriteit, ook met die zeven buurtbewoners", zegt woordvoerster Debby Wilmsen.

De buurtbewoners kunnen nog in beroep gaan of kunnen ook een procedure ten gronde opstarten voor de burgerlijke rechtbank.

PHOTO_NEWS