Advocate dient klacht in wegens "corruptie" rond Tomorrowland

BELGA
Griet Cnudde, advocate van de omwonenden die zich verzetten tegen de overlast van Tomorrowland, heeft een nieuwe klacht ingediend bij justitie. Vooral de gratis tickets die de gedeputeerden krijgen, zijn een doorn in het oog en kunnen gezien worden als een aanwijzing voor belangenvermenging.

Griet Cnudde heeft eerder al gesteld dat de gratis tickets een objectieve beoordeling voor de afgeleverde milieuvergunning voor het festival in Boom in de weg stonden. "Het ruikt naar vriendjespolitiek", zei de advocate enkele dagen geleden nog. Ook PVDA+-raadslid Kris Merckx had kritiek op deze gang van zaken.

De honderden tickets, ter waarde van 42.000 euro, maken volgens de provincie gewoon deel uit van het huurcontract en hebben niet tot een verlaagde huurprijs geleid.

"Fraude met overheidssubsidies"
Ook andere elementen van de overeenkomsten wijzen volgens Cnudde in de richting van partijdigheid. Zo hamert ze erop dat Tomorrowland dit jaar ruim een miljoen euro bijdragen betaalt aan Boom, en heeft ze het over de gecontesteerde overheidssubsidies voor een brug in de Schorre.

Verbruiksvergoeding
Bovendien is het volgens de advocate opvallend dat de vergunningen voor 2014 pas werden aangevraagd toen het festival al was uitverkocht en dat de provincie een wel erg lage gebruiksvergoeding (154.000 euro) krijgt voor de Schorre in Boom. Ze spreekt van "fraude met overheidssubsidies".

Getouwtrek
Er lijkt dus niet snel een einde te komen aan het juridische getouwtrek om het muziekfestival. De buurtbewoners die gekant zijn tegen het Tomorrowland in Boom hadden op 12 mei al beslist om beroep aan te tekenen tegen de beslissing van de kortgedingrechter die hun vordering ongegrond had verklaard. En nu is er dus deze nieuwe klacht.

BELGA
Advocate Griet Cnudde
PHOTO_NEWS Advocate Griet Cnudde
BELGA
BELGA


Video