"Bewaking op festivals kan nog steeds door vrijwilligers"

belga
De bewaking op commerciële festivals kan nog steeds door vrijwilligers worden uitgevoerd. Dat zegt minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon. Enkel voor heel specifieke taken, zoals fouilleren, moet een professionele bewakingsfirma worden ingeschakeld.

Jan Briers, de voorzitter van de Federatie van de Muziekfestivals in Vlaanderen, had vanmiddag een overleg op het kabinet-Jambon. De festivals zijn immers ongerust over de nieuwe wet op de private bewaking. "Werchter werkt bijvoorbeeld met 8.000 vrijwilligers. Dat is de basis waarop we werken en dat moet gegarandeerd blijven", zei Briers.

Jambon verzekert dat vrijwilligers nog steeds polsbandjes mogen controleren of het podium bewaken. Enkel voor specifieke taken zoals het fouilleren van festivalgangers of het doorzoeken van tassen moet een firma als Securitas worden ingeschakeld. De nieuwe regeling geldt enkel voor commerciële festivals en niet voor bijvoorbeeld lokale evenementen van de jeugdbeweging.

"De bezorgdheid bij de festivalorganisatoren kon intussen worden weggewerkt", is te horen bij Jambon.