Nieuwe geluidsnormen vanaf 1 januari van kracht

thinkstock
Op 1 januari gaan nieuwe Vlaamse geluidsnormen van kracht voor muziekactiviteiten die toegankelijk zijn voor het publiek en waar elektronisch versterkte muziek wordt gespeeld. De normen gelden onder meer voor cafés, fuiven in een zaal of tent, maar ook voor festivals in open lucht. Bedoeling is gehoorschade te vermijden.

Er wordt in de nieuwe regelgeving gewerkt met drie categorieën. Hoe hoger het geluidsniveau van de muziek, hoe meer maatregelen moeten worden genomen om het geluid te beheersen en gehoorschade te voorkomen.

Bij muziekactiviteiten met een geluidsniveau onder 85 decibel gemeten over 15 minuten, moet de organisator geen maatregelen nemen voor gehoorbescherming. Praatcafés of restaurants, waar de muziek op de achtergrond speelt, vallen bijvoorbeeld onder deze categorie.

Ligt het geluidsniveau tussen 85 en 95 decibel, zoals in muziekcafés of bij kleine fuiven, moet de organisator wel een aantal maatregelen nemen. Het gemeten geluidsniveau moet bijvoorbeeld permanent zichtbaar zijn voor de persoon die het volume bedient. Het volume moet ook de hele activiteit gemeten worden met een reglementair meettoestel.

Gratis oordopjes
In de derde en luidste categorie, met een geluidsniveau van maximaal 100 decibel gemeten over 60 minuten, gaan de verplichtingen nog verder. Dan is de organisator bijvoorbeeld verplicht om gratis oordopjes ter beschikking te stellen en moet het gemeten geluidsvolume geregistreerd worden en gedurende een maand bijgehouden. Festivals vallen onder die categorie.