Nieuwe subsidieverdeling van Sven Gatz niet overal op applaus onthaald

Minister van Cultuur Sven Gatz.
RV Minister van Cultuur Sven Gatz.
Minister van Cultuur Sven Gatz (Open Vld) voert een herverdeling van de werkingsmiddelen voor de sociaal-culturele sector door. Dat werd gisteren duidelijk in de bevoegde commissie van het Vlaams parlement na vragen van Yamila Idrissi (sp.a) en Marius Meremans (N-VA). "We zitten al vijf à zes jaar in een besparingsverhaal en er komt maar geen einde aan", is te horen bij de sector. "Ik wil ervoor zorgen dat de middelen op een juistere manier verdeeld worden", reageert de minister.

Sven Gatz besloot voor de komende vijf jaar vijf nieuwe sociaal-culturele bewegingen te erkennen, naast twee vormingsinstellingen en één vereniging. Daarbij zijn onder meer Ouders van verongelukte kinderen, Autopia en Lets.

Om de nieuwe initiatieven mogelijk te maken en voor een eerlijker verdeling van de middelen te zorgen wordt de pot van iets meer dan vijftig miljoen euro herverdeeld. Kleine organisaties en organisaties voor bijzondere doelgroepen blijven daarbij buiten schot. De andere moeten, afhankelijk van hun grootte, enkele honderden euro tot 35.000 euro inleveren. Op die manier kan 712.000 euro opnieuw worden verdeeld.

Daarnaast wordt 1,1 miljoen euro extra geput uit organisaties die niet meer aan de voorwaarden voldeden, organisaties met een sanctie omwille van een negatieve evaluatie en een nieuwe injectie van de Nationale Loterij.

Vernieuwing en solidariteit

"De sociaal-culturele sector moet opnieuw inleveren onder het mom van 'vernieuwing' en solidariteit", concludeert Yamila Idrissi van sp.a. "Minister Gatz slaat de sociaal-culturele sector die na de vorige besparingsrondes het water al aan de lippen heeft staan nog verder lam."

FOV, de federatie van het sociaal-cultureel werk, zegt tevreden te zijn met de nieuwe erkenningen, maar waarschuwt dat de sector geen nieuwe inlevering meer aankan.

Op 8 augustus gaven zo'n 250 mensen tijdens de actie HOOGTIJd aan minister Gatz het signaal dat het water vele kunstenaars aan de lippen staat.
Filip Claus Op 8 augustus gaven zo'n 250 mensen tijdens de actie HOOGTIJd aan minister Gatz het signaal dat het water vele kunstenaars aan de lippen staat.

In een reactie laat minister Gatz weten dat "de duidelijke keuzes" die hij heeft gemaakt "de dynamiek bewaren die in de sector leeft en zelfs een extra stimulans geven met de erkenning van vijf nieuwe bewegingen, twee vormingsinstellingen en één vereniging".

"Ik wil ervoor zorgen dat de middelen op een juistere manier verdeeld worden", aldus Gatz. "Dit zorgt ervoor dat sommige organisaties wat meer krijgen en andere grotere organisaties soldidair moeten zijn met de kleinere. Organisaties die zich inzetten voor bijzondere doelgroepen worden dan weer gevrijwaard."

Marius Meremans van N-VA verdedigt het beleid van de minister. "Positief is dat er nieuwe organisaties erkend worden en dat zij direct starten met het decretaal bepaald minimumbedrag", zegt hij. "Idealiter waren er ook extra middelen beschikbaar voor organisaties die nieuwkomers begeleiden. Momenteel is daar echter weinig financiële en decretale ruimte voor. Financieel kunnen we ruimte creëren door een snellere, strengere uitstroom uit het decreet van organisaties die niet voldoen."

'Ik wil ervoor zorgen dat de middelen op een juistere manier verdeeld worden'

Sven Gatz, minister van Cultuur