Valse Luc De Vos en Fabiola verspreiden berichten op Twitter

PHOTO_NEWS
Na de dood van Luc De Vos verschenen er heel wat berichten op Twitter die de zanger van Gorki spijtig genoeg niet meer kon beantwoorden. Wie nu echter een tweet naar @lucdevos stuurt, krijgt sinds enkele uren wel antwoord omdat iemand zich op Twitter valselijk uitgeeft als De Vos. Ook op het profiel van de overleden Koningin Fabiola verspreidt er iemand valse berichten.

Wie steun wil betuigen aan Luc De Vos en zijn familie en vrienden en daarom een tweet naar @lucdevos stuurt, krijgt sinds kort een standaard antwoord terug. Op elk berichtje wordt de tekst "Ik besta nog altijd in jouw hart. Mia heeft het licht gezien, maar ik ook. Bedankt." teruggestuurd. Volgens de manager van de zanger is het zeker dat het profiel noch werd opgericht door Luc De Vos, noch door zijn vrienden en familie.

De fans die een antwoord toegestuurd krijgen van @Lucdevos vinden de daad dan ook echt wansmakelijk. Heel wat Twittergebruikers laten hun ongenoegen horen en roepen op om te stoppen met het verspreiden van berichten.

Ook op het profiel van @FabiolaKoningin worden er sinds haar dood aanzienlijk meer tweets geplaatst. Ook het tekstje van haar profiel werd aangepast en luidt nu als volgt: "Enige echte Koningin der Belgen. Helaas behoorlijk overleden, doch kwieker dan de meesten onder u. Naargeestige bende tamzakken." Het profiel van koningin Fabiola heeft al meer dan 4.000 volgers. Of de berichten op de twee profielen iets met elkaar te maken hebben, is nog onduidelijk.

screenshot Twitter