"Prinses Astrid praat nog amper met haar broers"

Prinses Astrid en prins Lorenz tijdens de militaire parade ter gelegenheid van haar broer Filips troonsbestijging.
belga Prinses Astrid en prins Lorenz tijdens de militaire parade ter gelegenheid van haar broer Filips troonsbestijging.
Op 21 juli, tijdens de troonswissel, viel het velen op dat prinses Astrid (51) er bedrukt bijzat. "Astrid had ook geen enkele reden om blij te zijn", stelt royaltywatcher Kathy Pauwels in Dag Allemaal.

"Astrid heeft een uitzonderlijk hechte band met haar ouders. Zij gaan zelfs samen met vakantie. Het spreekt vanzelf dat de troonsafstand van haar vader haar verdriet heeft gedaan. Ook omdat Astrid beseft dat haar ouders nu veel meer tijd zullen doorbrengen in hun buitenverblijf in de Provence. Nee, de troonswissel was geen feestdag voor de prinses. Vandaar dat ze er zo bedrukt uitzag".

Beeld, geen klank
"Astrid heeft helemaal geen goeie band met Filip. En ook niet met Laurent. Tijdens een stukje taart voor haar verjaardag zal Astrid wel praten met Mathilde en Claire, maar met Filip en Laurent wisselt ze zelden een woord".

Fratsen van Laurent beu
"Wat Laurent betreft: Astrid is zijn fratsen méér dan beu, omdat hij de hele koninklijke familie telkens in een slecht daglicht plaatst. Bovendien heeft Laurent zijn zus op de receptie na het recente nieuwjaarsconcert de mantel serieus uitgeveegd, omdat Astrid via een omweg had laten verstaan dat zij openstond voor een vermindering van de dotaties voor de koninklijke familie. Astrid is na de aanvaring met haar broer huilend weggelopen".

Jaloers op Filip
"Wat Filip betreft, daar speelt vooral jaloezie. Astrid is graag gezien bij het volk, en daar heeft Filip het altijd moeilijk mee gehad. Toen koning Boudewijn de Salische wet afschafte en zo de deur openzette voor prinses Astrid om eventueel koningin te worden, viel dat zowel bij Filip als bij Laurent in slechte aarde. Astrid voelt sindsdien dat Filip haar dit kwalijk neemt. En hoewel ze geen haatdragend type is, staat dit een fatsoenlijke broer-zusterband in de weg".

Lees er meer over in Dag Allemaal.