“Landbouw en ontbossing bedreigen ons klimaat, niet CO2”

Marc Daelemans uit Okselaar trekt ten strijde tegen de klimaatopwarming.  In januari geeft hij twee lezingen met zijn visie over hoe we het tij kunnen keren. “Om te beginnen moeten we onze waterkringlopen herstellen, bijvoorbeeld met mijn waterzuiveringssysteem”, aldus Daelemans.