Rijbewijzen van voor 1989 perfect geldig

Rijbewijzen die dateren van voor 1989 zijn en blijven perfect geldig. Het is ook niet nodig om oudere rijbewijzen via het gemeentebestuur te vernieuwen. Dat zegt minister van Mobiliteit Jacqueline Galant (MR).

De voorijbe weken doken berichten op over problemen die Belgische bestuurders met een ouder rijbewijs ondervonden in het buitenland, met name in Frankrijk.

Al sinds april is er in de pers sprake van voorvallen waarbij Belgische
motor-en autobestuurders geverbaliseerd werden door Franse politieagenten die de geldigheid weigerden te erkennen van hun rijbewijzen die vóór 1989 in België zijn afgeleverd. Vanuit de politiediensten was er ook de suggestie om de oude rijbewijzen om te ruilen voor een nieuwer exemplaar in bankkaartformaat.

"Foutieve interpretatie"

Veel mensen met een ouder rijbewijs zijn intussen gaan aankloppen bij hun gemeentebestuur voor een vernieuwing van hun rijbewijs. Maar dat is volgens MR-minister Galant allemaal niet nodig. Volgens haar is er sprake van een "foutieve interpretatie" en heeft ze de gemeenten en politie daarvan op de hoogte gesteld.

Minister Galant heeft ook een brief gestuurd naar de Franse minister van Binnenlandse Zaken, Bernard Cazenveuve, om hem "op de hoogte te brengen van het probleem en hem om een snelle oplossing te verzoeken". "De bevoegde Franse overheid heeft bevestigd dat de informatie wel degelijk werd doorgegeven aan haar politiediensten om een einde te maken aan de enkele ongelukkige gevallen van overdreven ijver", aldus de MR-minister.

Het aantal nog in omloop zijnde rijbewijzen die vóór 1989 zijn afgeleverd wordt op 1.700.000 geraamd.Veel Belgische bestuurders met een ouder rijbewijs ondervonden de voorbije weken problemen met de Franse politie.
REUTERS Veel Belgische bestuurders met een ouder rijbewijs ondervonden de voorbije weken problemen met de Franse politie.