Nieuwe stadshal schendt "uitzonderlijke waarde" Gentse Belfort niet

UNKNOWN

De bouw van een stadshal op het Emilie Braunplein, een belangrijk onderdeel van de heraanleg van het historische Gentse stadscentrum, schaadt de "uitzonderlijke universele waarde" van het Belfort als werelderfgoed niet. Dat zegt ICOMOS, een adviesverlenende organisatie waarmee het UNESCO-werelderfgoedcomité werkt. Dat blijkt uit een brief van het Agentschap Onroerend Erfgoed die de stad Gent rondstuurde.
 
Storend
De bouw van de stadshal zorgt al een tijd voor commotie en laaide de laatste weken in de regionale pers op. Het bouwwerk, momenteel van staal en beton maar binnenkort omhuld door tropisch hardhout, zou storend zijn in de omgeving en de historische waarde van de stadskern aantasten.
 
"Hoewel het project onmiskenbaar een aanzienlijke impact heeft op de omgeving en de beleving van het Belfort, is de uitzonderlijke universele waarde van het werelderfgoed niet geschonden", staat te lezen. De organisatie verwijst naar het grondig voorafgaand onderzoek en naar de historische context die in de motivering werd geschetst.
 
Dominante positie
ICOMOS keurt het project dus niet af, maar merkt wel op dat de stadshal een dominante positie inneemt in het stedelijk landschap en dat het zicht op het Belfort fundamenteel gewijzigd wordt. De organisatie betreurt dat ze het project vooraf niet kon inkijken, maar de plannen waren al goedgekeurd voor die richtlijn in 2010 bekend raakte.
 
De stad Gent voegt eraan toe dat door de functie die de stadshal aan de omgeving van de Historische Torenrij toevoegt, het belang van het Belfort en de ruimere omgeving stijgt. (belga/sps)