Leuvens Groot Begijnhof krijgt beiaard van 45 klokken

Begijnhof Leuven
UNKNOWN Begijnhof Leuven

De Sint-Jan-de-Doperkerk in het Groot Begijnhof in Leuven heeft een nieuwe beiaard bestaande uit 45 klokken, samen goed voor 1,33 ton. Initiatiefnemer is de K.U.Leuven die hiermee naast de Centrale Bibliotheek op het Ladeuzeplein nu over een tweede beiaard beschikt.

Vier zingende torens
Sinds 1998 hingen er in de Sint-Jan-de-Doperkerk al 16 klokjes die voorheen deel uitmaakten van de Gillet & Johnstonbeiaard van de Centrale Bibliotheek. Met deze nieuwe beiaard telt Leuven vier 'zingende torens'. Naast de Centrale Bibliotheek en Sint-Jan-de-Doper is er ook een beiaard aanwezig in de Sint-Pieters- en Sint-Geertruikerk. Wereldwijd heeft alleen Amsterdam meer beiaarden.

Activiteiten
De beiaard in het begijnhof zal spelen tijdens gemeenschappelijke activiteiten van de bewoners zoals het maandelijkse Soirée-café en de kinderactiviteiten tijdens feesten. Het Leuvense Groot Begijnhof is erkend als Unescowerelderfgoed. (belga/ep)