Duits tolplan aangepast na Nederlands en Duits protest

EPA
Voor het gebruik van regionale Duitse wegen hoeven buitenlandse automobilisten toch geen tol te betalen. Volgens het Financieel Dagblad wil de Duitse overheid met deze aanpassing aangeven te hebben geluisterd naar de Nederlandse én Duitse bezwaren tegen het tolplan voor auto's op Duits grondgebied.

Buitenlanders komen niet helemaal onder de tol uit. Op termijn moeten ze op de snelweg wel een vignet hebben. De Nederlandse minister van Infrastructuur en Milieu Melanie Schultz van Haegen zegt dit in antwoord op schriftelijke Kamervragen.

Het Duitse tolplan stuitte op veel verzet, omdat het in strijd zou zijn met het beginsel van vrij verkeer in Europa. Ook de Europese Commissie heeft hierover zijn bedenkingen geuit. Gisteren protesteerden drie burgemeesters van Nederlandse grensgemeenten en drie van hun Duitse collega's nog tegen de voorgenomen tolplannen.

Door een vignet alleen verplicht te stellen op de snelwegen, wordt het lokale en regionale verkeer in de grensregio's in ieder geval enigszins ontzien, aldus de minister.