"Probleem zoals dat van Plopsa van de baan met omgevingsvergunning"

BELGA
CD&V houdt vandaag zijn jaarlijkse gezinsdag in Plopsaland, een pretpark dat deze zomer misschien zonder milieuvergunning zit. Het park heeft nog geen nieuwe aanvraag ingediend voor het document, dat op 18 juli vervalt. "De nieuwe omgevingsvergunning, die de milieuvergunning vervangt, is onbeperkt in de tijd", zegt minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V). "Dan komen problemen zoals dit niet meer voor."

De milieuvergunning voor Plopsaland dateert al van 1996, toen het park nog Meli heette. Zoals de meeste milieuvergunningen verstrijkt ook deze na twintig jaar, wat concreet betekent dat er op 18 juli een nieuwe moet liggen. Alleen is er nog niet eens een aanvraag voor een nieuwe vergunning ingediend, schreef onze krant gisteren. "Als we die aanvraag krijgen, hebben we minstens drie maanden nodig om de hele procedure te doorlopen", zegt West-Vlaams gedeputeerde Bart Naeyaert. "Als er klachten komen of als er bijkomende onderzoeken nodig zijn, wordt die termijn uiteraard langer." Het lijkt dus onmogelijk voor Plopsaland om tijdig een nieuwe milieuvergunning op zak te hebben.

Schauvliege kan zich niet mengen in het dossier, maar het gaat wellicht om een vergetelheid van de uitbater, zegt ze. "Voor zover ik weet zijn er niet veel klachten over Plopsaland."

De huidige milieuvergunning is slechts twintig jaar geldig. De nieuwe omgevingsvergunning, die volgend jaar wordt geïntroduceerd en de stedenbouwkundige en milieuvergunning vervangt, kent geen beperking in de tijd en voorkomt dus vergetelheden, stelt de minister.