'Birdstrike' is overmacht, compensatie niet verplicht

thinkstock
De botsing tussen een vliegtuig en een vogel, de zogeheten birdstrike, is een buitengewone omstandigheid. Luchtvaartmaatschappijen hoeven hun passagiers niet te compenseren voor de langdurige vertraging van hun vlucht. Dat stelt het Europees Hof van Justitie vandaag in een arrest.

Het Hof deed uitspraak over een zaak die in Tsjechië aanhangig was. Twee passagiers hadden een vlucht van Burgas (Bulgarije) naar Ostrava (Tsjechië) geboekt voor 10 augustus 2013. Door twee incidenten - een technisch probleem met een terugslagventiel en een aanvaring met een vogel - tijdens voorgaande trajecten van het vliegtuig, kwamen de twee met meer dan vijf uur vertraging op hun bestemming. Ze dienden een aanvraag tot schadevergoeding in bij de luchtvaartmaatschappij.

Richtlijn

Een Europese richtlijn bepaalt dat dergelijke compensatie verplicht is, behalve indien de vertraging het gevolg is van buitengewone omstandigheden. De rechter in Praag stelde daarop de vraag aan het Europees hof of de aanvaring van een vliegtuig met een vogel kan beschouwd worden als dergelijke buitengewone omstandigheid die de luchtvaartmaatschappij vrijstelt van een compensatie voor een vertraging van de vlucht van drie uur of meer.

Het Hof oordeelde vandaag dat een aanvaring tussen een vliegtuig en een vogel (en de eventuele daardoor ontstane schade) "niet wezenlijk zijn verbonden met het systeem voor de werking van het toestel, zodat een dergelijke aanvaring niet vanwege haar aard of oorsprong inherent is aan de normale uitoefening van de activiteiten van de luchtvaartmaatschappij en deze hierop geen daadwerkelijke invloed kan uitoefenen. Om die reden vormt de aanvaring tussen een vliegtuig en een vogel een buitengewone omstandigheid in de zin van de verordening".

Tsjechische rechter

Het is echter niet duidelijk of de passagiers die de klacht indienden nu geen schadevergoeding krijgen. Er is immers nog het eerste technische incident en de luchtvaartmaatschappij beval nog een tweede inspectie na het vogelincident. Beide vallen niet onder de buitengewone omstandigheden. Daarover dient echter de Tsjechische rechter uitspraak te doen.