Wonen tussen E34 en E17, blijft dat leefbaar?

Een bekend zicht voor de inwoners: sluipverkeer teistert al jaren het centrum van Burcht en Zwijndrecht, met ellenlange files tot gevolg.
Kristof Pieters Een bekend zicht voor de inwoners: sluipverkeer teistert al jaren het centrum van Burcht en Zwijndrecht, met ellenlange files tot gevolg.
Zwijndrecht ligt geprangd tussen twee autosnelwegen en door de bijkomende infrastructuur van de Oosterweelverbinding zal de druk op de gemeente alleen maar toenemen. Is er voldoende ondernomen om Zwijndrecht en Burcht leefbaar te houden?

"Het is op ons aandringen dat het oorspronkelijke tracé jaren geleden al een eind opgeschoven werd om onze woonwijken te vrijwaren. Ook recent verkregen we een zeer efficiënte geluidsbuffer en het terugbrengen van de maximumsnelheid tot 90 km/uur, wat ook de luchtkwaliteit ten goede komt. Een nieuwe parallelweg moet doorgaand verkeer uit de dorpskernen halen. Met (bijna) gratis Lijn-abonnementen en een een eigen gratis Zwijndrechtbus stimuleren wij het gebruik van het openbaar vervoer, maar bovenlokaal zien we weinig bewegen. Zolang alle sluizen blijven openstaan, zijn we op ons grondgebied aangewezen op drastische maatregelen", zegt burgemeester André Van de Vyver (Groen).

"Door de overeenkomst met BAM en de Vlaamse overheid hebben we garanties voor de leefbaarheid afgedwongen op vlak van fijn stof en geluid", zegt Ann Van Damme. "Nu moeten we opvolgen dat dit plan ook zo uitgevoerd wordt. Tijdens de werken moeten we opletten dat onze inwoners zich nog kunnen verplaatsen in onze gemeente. Om de leefkwaliteit te verbeteren, is er meer nodig: groene ademruimte en kansen tot ontmoeting in de buurten, een actief verenigingsleven, een bruisende winkelkern, enz."

Speeltuin

"Het dossier van de Oosterweelverbinding werd jarenlang geblokkeerd, met tal van negatieve gevolgen voor onze gemeente, zowel op mobiliteitsvlak als op vlak van gezondheid", zegt Danny Van Hove (N-VA). "Gelukkig zorgde minister Ben Weyts onlangs voor een doorbraak. Maar er is meer nodig binnen de gemeente, en daar knelt nu net het schoentje. De voorbije jaren ontbrak het aan weloverwogen beleid, mobiliteit leek wel een speeltuin voor onze burgemeester. Tal van maatregelen bleken onvoldoende doordacht en moesten al snel worden teruggedraaid. Zelfs het openbaar vervoer is hiervan de dupe en staat stil in de file. Wat onze gemeente nodig heeft is een doordacht mobiliteitsplan. Een vlotte doorstroming, het ontraden van het sluipverkeer en de aanpak van 'zwarte' punten vormen hiervan de kern."
3 reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.


  • Jan De Vos

    Ben Weyts heeft doorbraak gecreëerd!!! Is dit een grap ? Die man heeft nog niets gedaan om fileleed proberen op te lossen. Begin met snelwegen een extra baanvak te geven. Dit doet men in Duitsland, Nederland, Luxemburg, ...

  • Jos Plessers

    Best nog enkel openbaar en vrachtvervoer op de weg .Dag files

  • maurice snelders

    Dezelfde problemen en eisen zoals iedere gemeente in Vlaanderen dus