Oude schoolgebouwen onder de sloophamer

Een aannemer is volop bezig met de sloop van de gewezen kleuter- en meisjesschool Sint-Wivina in de Kloosterstraat, de latere basisschool Sint-Martinus. De schoolgebouwen kwamen in 2014 leeg te staan na de verhuis van de school naar de nieuwbouw. Met de afbraak verdwijnt er voor veel inwoners een stuk nostalgie. "Het restant van het smeedijzeren hek dat naast de school ook het klooster omzoomde wordt in samenspraak met de aannemer van de afbraakwerken wel gerecupereerd", zegt Wim Van Ranst, directeur van Sint-Martinus. "Het krijgt een plaatsje in de tuin van de nieuwe school als stille getuige van een rijk verleden." Op de site zal de Huisvestingsmaatschappij een sociaal woonproject bouwen. (PKM)