Gemeente zoekt padvinders

De gemeente Zwijndrecht wil het tragewegennetwerk opwaarderen. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor avontuurlijke wandelliefhebbers. Daarom gaat de gemeente op zoek naar 'padvinders' die alle trage wegen willen inventariseren. Het gaat om veldpaden, bospaden, kerkwegels, dorpswegjes en dijkpaden. Die vormen vaak kortere en veiligere routes naar werk, school of buurtwinkel. Met de steun van de provincie Antwerpen en Regionaal Landschap Schelde-Durme wil de gemeente dit jaar werk maken van een herstelplan. Een eerste stap is de inventarisatie. Tijdens de infoavond op 6 juni om 20 uur in het administratief centrum aan het Binnenplein krijgen alle geïnteresseerde padvinders de nodige info en ondersteuning. (PKM)