Geen openbare toiletten in park

De sp.a-fractie heeft op de gemeenteraad van Zwijndrecht nogmaals een pleidooi gehouden voor meer openbare toiletten. "De openbare gebouwen zijn geen 7 dagen op 7 open en ook niet alle uren van de dag", vindt Denise Melis-De Lamper. Concreet stelt ze voor om een openbaar toilet te voorzien in het nieuw aangelegd gemeentepark van Burcht. Volgens schepen Bruno Byl (CD&V) is echter net daar wel een volwaardig alternatief beschikbaar, namelijk het woonzorgcentrum Craeyenhof dat amper op een tiental meter van het park ligt en alle dagen geopend is van 7 tot 20 uur. "We zijn geen voorstander van openbare toiletten omwille van vandalisme en oneigenlijk gebruik van die sanitaire installaties. We hebben het al meerdere keren in het verleden meegemaakt in de toiletten op de begraafplaats", zegt Byl. "In het woonzorgcentrum is er controle en ook een toilet voor mindervaliden."