"Windmolen past bij onze gemeente"

GEMEENTE WIL CONTAINERPARK ÉN MOLEN OP SITE OUDE STEENBAKKERIJ

De oude steenbakkerij krijgt mogelijk binnenkort een nieuwe bestemming.
Foto Ronny De Coster De oude steenbakkerij krijgt mogelijk binnenkort een nieuwe bestemming.
Zwalm kiest resoluut voor de oude steenbakkerij in Roborst om er een nieuw containerpark en technische loods te realiseren. Opvallend is dat men er ook een windmolen wil neerpoten. "Die hoort thuis in de molengemeente bij uitstek", stelt milieuschepen Eric De Vriendt.

Zwalm was al enige tijd op zoek naar een plek voor het gemeentelijke containerpark, maar die zoektocht verliep niet zonder slag of stoot. "Het huidige containerpark aan de Borstekouterstraat is gelegen in vallei- en brongebied, waardoor uitbreiden uit den boze is", licht De Vriendt (CD&V) toe. "Bovendien zijn de accommodatie en de werking voorbijgestreefd en ontstaan er door het gebrek aan ruimte ook soms files op straat. Veilig kan je de situatie er dus niet noemen. Daarom zochten we een nieuw terrein voor het containerpark, maar ook voor de gemeentelijke loods die zich momenteel ter hoogte van de spooroverweg in de Zuidlaan bevindt. Manoeuvreren met gevaarlijke machines en materiaal pal in de dorpskern is niet meer van deze tijd."

Geen trekpleister

De gemeente kiest nu resoluut voor de site van de oude steenbakkerij in Roborst, waar in 2006 de laatste baksteen in de oven werd geschoven. "Er is plaats genoeg en ook naar ontsluiting toe is het een zeer interessante locatie", bedenkt De Vriendt. "Het Agentschap Onroerend Erfgoed blijkt niet geïnteresseerd in de site. Deskundigen zijn van mening dat er in Vlaanderen al voldoende relicten van oude steenbakkerijen zijn. Het idee om de site op te frissen en er een toeristische trekpleister van te maken, hebben we dan ook laten varen. Wel hebben we de intentie om de schoorsteen te bewaren als herinnering aan de steenbakkerij."

Windmolen

Intercommunale Solva wordt nu aangesteld om met de eigenaars te onderhandelen over de prijs, onder de opschortende voorwaarde dat een omgevingsvergunning voor een containerpark bekomen kan worden. "Als we het kopen, moeten we uiteraard ook zeker zijn dat we er een containerpark kunnen inplanten." Opvallend is dat de gemeente er ook een windmolen wil neerpoten. "Als gemeente engageren we ons om de CO2-uitstoot te beperken", motiveert De Vriendt. "Zo ondertekenden we een burgemeestersconvenant om de CO2-uitstoot met 40 procent te verminderen tegen 2030. Bovendien zijn we ook zowat dé molengemeente van Vlaanderen. Waarom zouden we dan geen windmolen plaatsen? We willen burgers daarbij de kans geven om mee te investeren in de windmolen en zo te delen in de winsten. In de loop van het jaar willen we daarover een infovergadering organiseren."Video