"Betere job elders? Meer aan de hand"

OPPOSITIE WIL EXTERNE AUDIT NA LEEGLOOP GEMEENTEHUIS

Bruno Tuybens (l.) van voorZwalm vroeg een externe audit, maar de meerderheid stemde het voorstel weg.
DCRB Bruno Tuybens (l.) van voorZwalm vroeg een externe audit, maar de meerderheid stemde het voorstel weg.
Oppositiepartij voorZwalm heeft gisteravond tijdens de gemeenteraad een externe audit geëist om de Zwalmse personeelsproblematiek uit te klaren. "In een jaar tijd namen 11 personeelsleden van verschillende gemeentelijke diensten ontslag. Hier is meer aan de hand dan dat de meerderheid wil laten uitschijnen", aldus Tuybens.

"We zitten te midden van de grootste personeelscrisis in Zwalm van de afgelopen tien jaar", begon voorZwalm-kopman Bruno Tuybens zijn betoog. "En ik zeg dat met grote bezorgdheid." Tuybens wees daarbij op het feit dat het voorbije jaar al een hele resem personeelsleden ontslag namen. "En de reden is niet dat men elders een beter werkaanbod kreeg, zoals de burgemeester laat uitschijnen. Ze kunnen zich gewoon niet meer vinden in de manier waarop er vandaag gewerkt wordt. Er is dus veel meer aan de hand. En vermits we niet exact weten wat, vragen we om een externe audit én een personeelstevredenheidsonderzoek te laten uitvoeren zodat we van de competenties van externe specialisten kunnen leren op welke wijze we beter de bevolking ten dienste kunnen zijn." Tuybens voegde er nog aan toe dat het college de situatie minimaliseert. "Men kiest tot nader order liever voor struisvogelpolitiek, dan voor bestuurskracht."


Volgens Tuybens is één van de redenen van de malaise het gebrek aan managementervaring binnen de huidige samenstelling van het college. "Daardoor verliezen we dus waardevolle mensen. En dat is een verlies aan ervaring, kennis en geestdrift die nefast is voor de verdere ontwikkeling van onze gemeente. Dat de burgemeester anderhalf jaar voor het einde van de bestuursperiode publiekelijk aankondigt dat ze er de brui aan geeft, wil niet zeggen dat het hele gemeentebestuur dat moet doen." Oppositiepartij N-VA liet weten het voorstel van Tuybens te steunen.

Voorstel weggestemd

Burgemeester Karen De Colfmacker (Open Vld) nuanceerde dat het niet om 11 ontslagen gaat, maar 7. "Toch is ook dat behoorlijk veel voor een kleine organisatie als de onze", gaf ze toe. "Het is niet positief om zo in de aandacht te komen. Ik wil ook niet ontkennen dat er problemen zijn en wil hier niets minimaliseren. Maar de ontslagen hebben diverse redenen. We hebben bijvoorbeeld gemerkt dat het voor mensen die een leidinggevende functie hadden, niet evident was om te managen. De generatie van vandaag is ook zoekende en blijft niet een leven lang dezelfde job uitoefenen. Het lijkt me geen goed idee om het laatste jaar van de legislatuur nog zo'n audit te beginnen. We hebben nood aan rust." De meerderheid stemde het voorstel dan ook weg.