Aanleg fietssnelweg langs Albertkanaal

De beslissing van het provinciebestuur om langs het Albertkanaal een fietssnelweg -een primeur in ons land- aan te leggen, heeft gevolgen voor gemeenten waar de snelweg passeert.

Dat geldt ook voor Zutendaal, dat op het tracé van de fietssnelweg ligt. "Er werd gekozen voor een doortocht aan de overkant van het kanaal", laat schepen van Mobilteit Dirk Smits weten. De fietssnelweg krijgt de toepasselijke naam 'Albertkanaalroute'.


Ook de Sluisstraat zal aangedaan worden om zo verder aan te sluiten op de Tanusweg. "De Sluisstraat die door het Munsterbos loopt, wordt afgesloten voor auto's en ander gemotoriseerd verkeer", legt Dirk Smets verder uit. "De weg wordt verbreed tot vier meter", aldus de schepen. De ingreep op de Sluisstraat zal naar schatting iets meer dan 141.000 euro kosten. In de marge van de aanleg van de fietssnelweg, zal de Vlaamse Waterweg extra werken uitvoeren. Zo wordt de brug op de N730 over het kanaal verhoogd. En er komt een toegangsweg naar het jaagpad langs het Albertkanaal.


(LXB)