Opnieuw op zoek naar invulling Huis Meheus

GEEN KANDIDATEN VOOR HORECAZAAK IN VOORMALIG MUSEUM

Het Huis Meheus blijft voorlopig nog zonder nieuwe bestemming.
Foto Gaëtan Regniers Het Huis Meheus blijft voorlopig nog zonder nieuwe bestemming.
De omvorming van het Huis Meheus tot horecazaak loopt met een sisser af. Er zijn geen kandidaten gevonden om er een horecazaak te starten, ook al mocht men zelf de huurprijs bepalen. "Ik was altijd al tegenstander van een horecafunctie", zegt Peter Bral van de cultuurraad. "Wat nu? Maak er terug een museum van."

Ondanks alle inspanningen van het gemeentebestuur is er geen interesse om in het Huis Meheus in Olsene een horecazaak te starten. Kandidaten konden zich tot eind september aanmelden én mochten bovendien zelf een huurprijs voorstellen. "Er zijn geen kandidaturen binnengekomen", zegt schepen van Cultuur Michaël Vandemeulebroecke (Open Zulte).


De reconversie van het voormalige museum is een realisatie waar het gemeentebestuur de afgelopen jaren fel op ingezet heeft, wat het debacle des te pijnlijk maakt. Recent nog stond het Huis Meheus en de toekomstplannen met het pand en de tuin centraal tijdens de Open Monumentendag. Enkele jaren geleden werd het museum al grotendeels ontmanteld, waarbij een deel van de museumcollectie openbaar werd verkocht.


Sindsdien staat het statige herenhuis leeg, in afwachting van een herbestemming als restaurant of café. Omdat een horecafunctie strenge eisen oplegt qua brandveiligheid zou de historische trap in het huis moeten wijken, tot onvrede van de cultuurraad die herhaaldelijk op ramkoers lag met het gemeentebestuur.

Visie wijzigen

Dat het hele verhaal nu met een sisser afloopt, had men eigenlijk kunnen voorspellen, want de bestuurscoalitie was gewaarschuwd. In 2010 zocht het toenmalige CD&V-gemeentebestuur ook al naar een horeca-uitbater, maar ook toen werd er geen enkele kandidaat gevonden. Voor de erfgoedliefhebbers is de afloop wel goed nieuws. "Het verbaast mij niet dat er geen interesse van de horeca is", vertelt Peter Bral van de cultuurraad. "Wij waren altijd al tegenstander van een horecafunctie en voor ons is dit goed nieuws. Nu is het aan ons om de gemeente te overtuigen om hun visie te wijzigen, al zal dit niet eenvoudig zijn. Men is koppig blijven verdergaan met dit dossier, zonder te luisteren naar onze inbreng. Wat er nu met het gebouw moet gebeuren? Het is eenvoudig: restaureer het gebouw en maak er terug een museum van. De eerste verdieping is al toegezegd aan de Heemkundige Kring. Op het gelijkvloers zijn kleinschalige tentoonstellingen, huiskamerconcerten en lezingen perfect mogelijk."

Geplande werken gaan door

De door het gemeentebestuur geplande werken ter waarde van 850.000 euro - onder andere het plaatsen van een liftkoker - gaan volgens schepen Vandemeulebroecke gewoon door. "We gaan nu opnieuw bekijken op welke manier we een invulling kunnen geven aan het Huis Meheus die ook een meerwaarde betekent voor de bevolking, met respect voor het verleden van het huis", besluit Vandemeulebroecke.