Schoolomgeving De Bron meer zichtbaar in het straatbeeld

Op straat werd onder meer met deze siganlisatie duidelijk gemaakt dat automobilisten trager moeten rijden.
Foto VDT Op straat werd onder meer met deze siganlisatie duidelijk gemaakt dat automobilisten trager moeten rijden.

De gemeenteraad heeft in overleg met de school, de oudervereniging en de provincie Vlaams-Brabant in april verschillende maatregelen goedgekeurd om de schoolomgeving van De Bron veiliger, vlotter toegankelijk voor zwakke weggebruikers en meer zichtbaar in het straatbeeld te maken. Een deel van de goedgekeurde werken is ondertussen bij het begin van het nieuwe schooljaar al uitgevoerd. Een groene slemlaag en pictogrammen werden aangebracht op het wegdek en de oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers werden vernieuwd. "Op het wegdek werd in grote letters op twee plaatsen het woord 'school' aangebracht", zegt gemeenteraadslid Roger Mertens, die als schepen het project nog mee opstartte. "Paaltjes werden op de scheiding tussen de rijweg en het voetpad aangebracht om de voetgangers beter te beschermen. Er werden bovendien ook zes vlaggenmasten geplaatst." In de Schoolstraat wordt vanaf 1 september eenrichtingsverkeer met rijrichting vanaf de Linterseweg naar de Sportpleinstraat ingevoerd. Het aanleggen van tweesporenbeton tussen de Linterseweg en de fietsroute en in een gedeelte van de Sint-Annastraat is voorzien voor het najaar, net zoals extra verlichting op de oversteekplaats voor fietsers.


(VDT)