Strijd tegen onbetaalde schoolfactuur

HUIS VAN HET KIND VRAAGT DAT SCHOLEN LUISTEREN NAAR OUDERS

Sandra De Roeck, Jeanine Bellens en Kurt De Loor met de brochure.
Foto Frank Eeckhout Sandra De Roeck, Jeanine Bellens en Kurt De Loor met de brochure.
Met een brochure vol tips en tricks voor scholen en ouders willen Huis van het Kind en Sociaal Huis Zottegem het probleem van onbetaalde schoolfacturen indijken. "Nu dreigen sommige scholen met incassobureaus om die facturen te innen. Door naar ouders te luisteren, kunnen echter heel wat onnodige kosten vermeden worden", zegt Jeanine Bellens van het Sociaal Huis.

In Zottegem trekken vandaag liefst 5.700 kinderen opnieuw richting schoolbanken. Hun ouders krijgen tijdens het schooljaar regelmatig een factuur om de schoolkosten te dekken. "We merken echter dat steeds meer scholen te maken krijgen met onbetaalde facturen, ondanks de lage kansarmoede in onze stad. Zeven op de tien scholen geeft aan te kampen met onbetaalde facturen. Eén school op vier doet beroep op een incassobureau om hun geld alsnog te krijgen. Daardoor lopen de kosten van de factuur nog op. Dat moeten we koste wat kost vermijden, want zo steek je gezinnen die het al moeilijk hebben om de eindjes aan elkaar te knopen, nog dieper in de financiële put", ervaart schepen van Welzijn Kurt De Loor (sp.a).


Om het probleem van de onbetaalde facturen aan te pakken, ging het stadsbestuur samen met de verschillende scholen aan tafel zitten.


Uit dat overleg ontsproot de informatiebundel 'Omdat samenwerken loont'. "Hierin vinden scholen tips terug om de schoolfactuur zo laag mogelijk te houden. Zo geven we hen de boodschap mee om bij inschrijving heel helder te communiceren over het volledige kostenplaatje, ouders op de hoogte te brengen over de mogelijkheid tot aanvraag van een studietoelage, betalingen aan het begin van de maand te plannen en de schoolfactuur leesbaar te houden en verstaanbaar op te maken", gaat schepen van Onderwijs Sandra De Roeck (sp.a) verder.

Dreigende taal

Beide schepenen roepen de scholen op geen incassobureaus meer in te schakelen. "Daarom hebben we ook enkele voorbeeldbrieven bij de brochure gestoken", pikt Jeanine Bellens van het Sociaal Huis in. "Incassobureaus, maar ook sommige scholen, gebruiken vaak dreigende taal als ze een herinneringsbrief sturen naar de ouders.


Wij stellen een andere aanpak voor. Een factuur kan immers ook verloren gegaan zijn. Blijft het probleem aanslepen, dan kan de school de ouders beter eens uitnodigen voor een gesprek, want achter elke onbetaalde factuur schuilt een verhaal.


Door een andere oplossing te vinden dan naschoolse opvang of door de kinderen boterhammen mee te geven in plaats van hen een warme maaltijd te laten nuttigen, kunnen de kosten al teruggeschroefd worden. Lukt het echt niet om tot een oplossing te komen, dan kan een doorverwijzing naar het Sociaal Huis helpen. Met een afbetalingsplan kan een deurwaarder of incassobureau vermeden worden. En dat is waar we moeten naar streven."