Stad vraagt mening over trage wegen

De stad Zottegem werkt momenteel samen met het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen aan een herstel- en ontwikkelingsplan voor trage wegen in Velzeke en Strijpen. In dat plan is ook ruimte voorzien voor de mening van de burger. Op de website van de stad kan onder mobiliteit/trage wegen een evaluatiebundel ingevuld worden en worden terugbezorgd aan de dienst Mobiliteit van de stad of aan Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen. Daarna worden met de werkgroep trage wegen de reacties overlopen en worden weg per weg de wenselijke ingrepen vastgelegd. Het eindresultaat van deze inventarisatie en publieksparticipatie zal uiteindelijk leiden tot een uitgebreid tragewegenplan, waarmee het stadsbestuur aan de slag kan. Dat wordt in december voorgelegd aan de gemeenteraad. Op die manier kan fase 3 van het tragewegenplan nog dit jaar worden afgewerkt. (FEL)