Op zoek naar afstammelingen van Egmont

DNA-EXPERTS ONDERZOEKEN OF SKELET IN CRYPTE ECHT VAN GRAAF IS

Dit skelet in de grafcrypte van de dekenale kerk in Zottegem zou toebehoren aan de Graaf van Egmont, maar bewijzen zijn er (nog) niet.
Foto's Ronny De Coster Dit skelet in de grafcrypte van de dekenale kerk in Zottegem zou toebehoren aan de Graaf van Egmont, maar bewijzen zijn er (nog) niet.
DNA-experten van de Universiteit Leuven zijn hard op zoek naar afstammelingen van de Graaf van Egmont (1522-1568). Via DNA-onderzoek willen ze te weten komen of het skelet in de Zottegemse grafcrypte ook écht het skelet van de graaf is. "We hebben in het buitenland één nakomeling gevonden, en die was in 1983 gestorven. Maar we geven nog niet op."

Graaf Lamoraal van Egmont werd op 18 november 1522 geboren in het kasteel Lahamaide in Henegouwen. Hij huwde op 8 mei 1544 met Sabina van Beieren, waarmee hij twaalf kinderen kreeg. Op 5 juni 1568 werd Egmont onthoofd op de Grote Markt in Brussel. Het gebalsemde lichaam van de graaf van Egmont ligt begraven in de crypte van de dekenale kerk in Zottegem, naast het lichaam van zijn vrouw Sabina. De harten van zijn oudere broer Karel en hun oudste zoon Filips liggen met zijn hart in een bronzen koffer. Althans, dat wil de legende, want 100 procent zekerheid over de echtheid van de skeletten is er niet.

Gelaat reconstrueren

"Volgend jaar staat in Zottegem een grote Egmontviering op het programma. Het is dan precies 450 jaar geleden dat Graaf van Egmont in Brussel werd onthoofd. Daarom hebben we aan DNA-experten van de universiteit van Leuven gevraagd om via DNA-onderzoek de echtheid van de skeletten te bepalen. Deze experten werken ook samen met een ander team om het gelaat van de graaf te reconstrueren", vertelt Olivier Van Rode, voorzitter van Cultuurwerking Sotteghem.


Volgens dokter Maarten Larmuseau, forensisch geneticus aan de Universiteit Leuven, wordt het een hele klus om nog een directe afstammeling van de Graaf van Egmont te vinden. De man is nochtans niet aan zijn proefstuk toe, want onlangs slaagde hij er nog in om een bloedspoor van koning Albert I te identificeren, 82 jaar na zijn dood. "Maar de Graaf van Egmont is een ander verhaal, want nu moeten we 450 jaar terug in de tijd. Op basis van het mannelijke Y-chromosoom van afstammelingen van Egmont hopen we de echtheid van het skelet in de crypte te achterhalen. In België zijn er echter geen afstammelingen meer te vinden. We hebben wel iemand gevonden in het buitenland, maar die is in 1983 overleden. Dat zou wel eens de laatste rechtstreekse afstammeling geweest kunnen zijn. We geven echter niet op en proberen het ook nog langs de kant van de moeder van Egmont", vertelt Larmuseau.

3D-scanner

De wetenschapper gaat ook samenwerken met een team om het gelaat van graaf van Egmont te reconstrueren. "Dat gebeurt met behulp van een 3-D scanner. We hebben daar de schedel en enkele schilderijen waarop Egmont afgebeeld staat voor nodig. Deze klus wordt heel wat eenvoudiger dan de echtheid van het skelet bewijzen", besluit Larmuseau.