Nieuwe coalitie reikt hand aan oppositie

De gemiddelde leeftijd van de nieuwe beleidsploeg is 38 jaar.
Frank Eeckhout De gemiddelde leeftijd van de nieuwe beleidsploeg is 38 jaar.
Adviesraden, gemeenteraadscommissies waar moeilijke dossiers besproken worden en onafhankelijke organen in de deelgemeenten. De nieuwe bestuursmeerderheid in Zottegem belooft naar iedereen te luisteren. “Ook naar de oppositie. Elk constructief voorstel vanuit de gemeenteraad gaan we grondig bekijken of het haalbaar is en of het past binnen ons bestuursproject”, zeggen Jenne De Potter (CD&V) en Matthias Diependaele (N-VA).

CD&V en N-VA hebben al even in hun bestuursakkoord laten kijken. “Vandaag lichten we een tipje van de sluier. Het eigenlijke bestuursakkoord houden we voor later. Uit respect voor de gemeenteraad en de collega-verkozenen bezorgen we hen de primeur op de eerste gemeenteraad na de installatievergadering van 7 januari. Daar zullen we met plezier en open vizier het debat aangaan", steekt Jenne De Potter van wal.

De ambitie van de bestuursploeg is glashelder: Zottegem op de kaart zetten als aantrekkingspool in de regio. Vijf beleidsdomeinen werden vrijdagmorgen al even toegelicht. “We gaan voor politieke vernieuwing. Niet voor niets is de titel van het bestuursakkoord: We zijn allemaal van Zottegem! We reiken de hand naar iedereen die het goed voorheeft met onze stad om samen werk te maken van een sterk en krachtdadig bestuur. De eerste voorwaarde voor een goed bestuur is immers een gezond politiek klimaat. Op gemeentelijk vlak houdt dat in de eerste plaats in dat we voorbij de partijpolitieke indeling kijken en plaats maken voor een gedeelde inzet voor onze stad", vult Matthias Diependaele aan.

Een aangename stad begint met een nette en duurzame leefomgeving. “De strijd tegen het zwerfvuil blijft een prioriteit. Als stadsbestuur gaan we na of het mogelijk is om deelfietsen en deelauto’s te lanceren in onze stad. Bij de renovatie of nieuwbouw van stadsgebouwen streven we naar energie-neutraliteit. Onze stad krijgt ook een schepen bevoegd voor Dierenwelzijn, die zal beginnen met het uitwerken van een meldpunt voor dierenverwaarlozing.”

Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid blijft ook de komende legislatuur een absolute topprioriteit.  “Door het opstellen van een nieuw mobiliteitsplan zetten we tegelijkertijd ook in op een vlottere doorstroming. Daarmee willen we ook het sluipverkeer dat de leefbaarheid van wijken en kleinere dorpen in onze stad bemoeilijkt, inperken. Ook een uitgebreid fietsbeleid blijft prioritair net als het inrichten van schoolstraten en het weren van vrachtverkeer aan de schoolpoorten", geeft Diependaele nog mee.

Op sociaal beleid wil Zottegem verdergaan op de ingeslagen weg. “Het lokaal dienstencentrum bouwen we verder uit als ontmoetingsplaats. Gezinsbeleid wordt de spil van ons sociaal beleid en we gaan een stevig beleid voeren rond senioren in onze stad. Armoede pakken we structureel aan door in te zetten op activering", gaat Jenne De Potter verder.

Aantrekkelijkheid

Het nieuwe stadsbestuur gelooft heel hard in de aantrekkelijkheid van Zottegem. “Als we alle troeven van onze stad goed op elkaar laten inspelen creëren we een multiplicatoreffect, waardoor de verschillende beleidsdomeinen elkaar versterken. Dat is zeker het geval voor toerisme en lokale economie. Egmont blijft een centraal thema voor onze stad. Er werden enkele zeer waardevolle projecten opgestart naar aanleiding van het Egmontjaar die we niet verloren willen laten gaan. Daar komt nog eens de renovatie van het Egmontkasteel bovenop. Voor startende ondernemingen bouwen we een onthaalpolitiek uit waarbij zij aan één loket terecht kunnen voor al hun vragen en administratieve opvolging.”

Met deze jonge ploeg willen we een nieuwe wind door Zottegem laten waaien. We maken een cultuuromslag met politici die bereikbaar zijn en een inhoudelijk programma dat de juiste accenten legt", besluit De Potter. 
Reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.