Nieuw snelheidsplan: als wet de logica overstijgt

PLAATSING NIEUWE SNELHEIDSBORDEN ZORGT VOOR ONDUIDELIJKHEID

Langs deze kant mag je de Welzijnsstraat niet in maar er is toch een bord geplaatst dat in deze straat een zone 30 geldt.
Foto Ronny De Coster Langs deze kant mag je de Welzijnsstraat niet in maar er is toch een bord geplaatst dat in deze straat een zone 30 geldt.
Vorig weekend ging het nieuwe snelheidsplan in werking. Op alle wegen geldt voortaan een snelheidsbeperking van 50 kilometer per uur. Met uitzondering van de woonerven, de schoolomgevingen en de gewestwegen. 360 nieuwe zoneborden duiden de maximum toegelaten snelheid in Zottegem aan.

Het nieuwe snelheidsplan werd enkele maanden geleden nog goedgekeurd door de voltallige gemeenteraad maar enkele dagen na de onthulling van de nieuwe borden, wordt nogal lachwekkend gereageerd op sommige situaties. Zo is het Mijnwerkerspad tussen Zottegem en Brakel onderverdeeld in een zone 50 en een zone 70. En dat is opmerkelijk want deze verharde, vroegere spoorwegroute staat gekend als fietsroute en niet als autoweg. Verder prijkt er onder de borden van bebouwde kom ook een snelheidsbord van 50 kilometer per uur met een streep door.


Wie echter denkt dat je in Zottegem voortaan sneller dan 50 per uur door de bebouwde kom mag, is er aan voor de moeite. Nogal verwarrend toch. En dan heb je de talrijke straten waar eenrichtingsverkeer geldt maar waar er toch snelheidsborden geplaatst worden onder het bord dat aangeeft dat je de straat niet in mag. Dat is onder meer het geval in de Musselystraat, Welzijnstraat en de De Colfmackerstraat. Opnieuw onlogisch aangezien je de straat toch niet in mag. Het kruispunt van de Lentestraat met Ten Ede/N462 en Steenbergen (en dat is zeker niet het enige kruispunt) is eveneens een staaltje van doordacht snelheidsbeleid. Op dat kruispunt staat in de Lentestraat en Steenbergen een bord dat het einde van de zone 50 aangeeft. Je mag het kruispunt aan 70 kilometer per uur oversteken om 20 meter verder opnieuw maar 50 meer te mogen rijden.

Kakafonie aan borden

Het is oppositiepartij N-VA die deze kakafonie aan snelheidsborden aankaart. "Enkele maanden geleden hebben wij dit snelheidsplan mee goed gekeurd vanuit de oppositie op de gemeenteraad. Maar nu blijkt de uitrol van het plan helemaal in de soep te draaien. Daar hebben wij niet over mee beslist. Enkele maanden geleden deden wij een voorstel op de gemeenteraad om meer aandacht te besteden aan de leesbaarheid van onze verkeersomgeving. Dit houdt concreet in dat de veiligheid in het verkeer wordt verhoogd door de weg 'leesbaar' te maken. Iedereen weet immers dat duidelijke verkeersregels de veiligheid verhogen. We hadden toen zelf niet door hoe profetisch dit was. Wij denken echter niet dat deze kakafonie aan snelheidsborden het hele snelheidsplan onderuit haalt. Maar het is wel nodig om de problemen eruit te halen. Het kan dan wel zijn dat dit perfect reglementair is. Het is onduidelijk en dus gevaarlijk. Wij pleiten ervoor om de kinderziektes eruit te halen. En het lijkt ons rechtvaardig om dit snel te doen. Want er is het risico dat de onduidelijke borden in geval van beboeting ook zouden worden aangevochten. Wat perfect begrijpelijk is", aldus Matthias Diependaele.