Geluidsoverlast Europaweg in najaar aangepakt

De geluidsoverlast langs de Europaweg/N42 in Zottegem wordt nog dit najaar aangepakt. Scheuren en oneffenheden in de asfalt zorgen voor storend verkeersgeluid ter hoogte van het kruispunt met de Buke. "Metingen uit 2017 bevestigen dit. De twee dichtste woningen in de Kleine Heidestraat laten een geluidsniveau van 68,7 en 69,9 decibels opmeten. Dat komt overeen met het constante geluid van een stofzuiger en is zonder meer als storend te beschouwen. De hoge waarden bij die huizen is te verklaren door een scheurtje in het wegdek. Dat veroorzaakt hinderlijke klop- en rammelgeluiden als voertuigen passeren. Bij de overige woningen van de eerstelijnsbebouwing schommelt het geluidsniveau tussen 60,5 en 64,4 decibels, wat nog steeds vrij veel is. Op middellange terwijl plant het Agentschap Wegen en Verkeer de volledige vernieuwing van de asfaltlaag tussen de kruispunten Buke en 't Vosken", laat Vlaams volksvertegenwoordiger Matthias Diependaele (N-VA) weten. (FEL)