"Parkings lijken eerder testparcours voor tanks"

REGEN AAN KLACHTEN OP SOCIALE MEDIA OVER STAAT STADSPARKINGS

De grindparkings liggen vaak bezaaid met putten en plassen.
Foto Ronny De Coster De grindparkings liggen vaak bezaaid met putten en plassen.
Wie in Zottegem op één van de stadsparkings parkeert, kan maar beter zijn laarzen aantrekken. De parkings liggen er namelijk erbarmelijk bij. "Pas als inwoners klagen op sociale media, grijpt de stad in", zegt Open Vld-voorzitter Lode Bruneel. "De opdracht om de putten te vullen staat al lang geregistreerd als uit te voeren taak" reageert schepen Peter Vansintjan (CD&V)

Het regende de voorbije dagen klachten op sociale media over de stadsparkings in Zottegem. Vooral de parkings aan de academie, aan administratief centrum Sanitary, aan jeugdcentrum De Muze en aan stedelijke basisschool De Smidse liggen er erbarmelijk bij.


"Dit is geen nieuw feit. Sinds jaren is deze parking aan De Smidse een doorn in het oog. Meerdere keren per jaar wordt de parking opgesmukt met een laag zand, dat bij de eerste regenbui even snel weer verdwijnt richting voetpad en riool. Men kan zich de vraag stellen wat het snelst verdwijnt, geld uit de Zottegemse financiën of het zand op de parking", klaagt Sven Corthals de situatie aan.

"desinteresse"

Amper hadden via sociale media enkele inwoners hun ongenoegen geuit over de toestand van de parkings of de stadsarbeiders rukten al uit om de putten te vullen. "Althans toch aan Sanitary. Daar ligt de parking er opnieuw deftig bij. Ongetwijfeld zal men nu zeggen dat de herstellingen aan de parking Sanitary helemaal niets te maken hebben met de klachten op sociale media, maar reeds lang op voorhand gecoördineerd en ingepland waren. Wachten tot zowat alle grindparkings van Zottegem erbij liggen als testparcours voor legertanks, om er vervolgens en pas nadat er in niet mis te verstane bewoordingen over geklaagd wordt door verschillende Zottegemnaren enkel en alleen een extra vrachtwagentje grind over te gieten, is tekenend voor het bewind dat de voorbije vijf jaar werd gevoerd. Een bewind van desinteresse. Het kan niemand wat schelen hoe Zottegem erbij ligt", zegt Lode Bruneel.

Werken hele tijd gepland

Schepen van Openbare Werken Peter Vansintjan (CD&V) is niet gediend met de kritiek van de liberalen. "We geven meer dan wie ook om onze stad. Waarom hebben we de voorbije jaren anders zwaar geïnvesteerd in de aanleg van voetpaden, fietspaden en -straten, in Sanitary, een nieuw woonzorgcentrum, nieuw milieu educatief centrum en nieuwe stadskern."


"Als Open Vld nu denkt dat we enkel putten vulle nadat zij foto's op sociale media posten, slaan ze de bal compleet mis. Deze werken waren immers al een hele tijd gepland. En wat de parkings aan Sanitary en de academie betreft, dat zijn tijdelijke parkings waarvoor een tijdelijke stedebouwkundige vergunning werd afgeleverd. Het is dus verboden deze parkings definitief te verharden", besluit Vansintjan.