Rioleringswerken in drie straten

In een deel van de Oude Kortrijkstraat, Oude Wervikstraat en Reutelhoekstraat in Beselare worden rioleringswerken uitgevoerd. Het gaat om de aanleg van een afvalwaterleiding. Er is geen doorgaand verkeer mogelijk tijdens de werken. Er komt naar het centrum van de Tovenaresseparochie een omleiding. De aannemer is Desot. Er zijn 150 werkdagen uitgetrokken. (DBEW)