Maatregelen tegen wateroverlast

De gemeente Zonnebeke koopt in de Osselstraat in Passendale een stuk grond van bijna driehonderd vierkante meter voor 11.009 euro. De gemeenteraad keurde de aankoop unaniem goed. De grond zal worden gebruikt voor de aanleg van een langsgracht die de afvoer van regen- en oppervlaktewater regelt. "Die gracht zal een breedte van 3,5 meter hebben", legt burgemeester Dirk Sioen (Inspraak) uit. "Er is daar in de buurt meer en meer wateroverlast. We zullen ook een drietal schutten laten voorzien, zo wordt het water vertraagd afgevoerd. In de toekomst willen we dat systeem ook nog op andere plaatsen met gevaar voor wateroverlast toepassen." (DBEW)