"Geen windmolens van 150 meter in onze buurt"

BEWONERS VERZETTEN ZICH TEGEN PLANNEN TRACTEBEL ENGIE

De buurtbewoners verenigden zich in actiecomité Frontwind.
Foto Eric Flamand De buurtbewoners verenigden zich in actiecomité Frontwind.
Ingenieursbureau Tractebel Engie heeft bij de provincie een aanvraag ingediend voor twee windmolens van maar liefst 150 meter hoog op een terrein in Passendale, op de grens van Passendale en Westrozebeke. "Ze komen te dicht bij de huizen en een veelgebruikt fietspad", protesteert Bert Degrauwe van buurtcomité Frontwind. De gemeente Zonnebeke organiseert het openbaar onderzoek.

Tractebel Engie wil dus twee windmolens ten noorden van de spinnerij Jonckvansteen, tussen de Osselstraat en Westrozebekestraat. "Voor alle duidelijkheid: we zijn niet tegen groene energie, maar windmolens passen hier niet", aldus Bert Degrauwe namens het buurtcomité Frontwind. "Tot de voornaamste bezwaren behoren de slagschaduw en het lawaai."

Al eens geweigerd

"Het is ook vrij dicht bij de woningen en een frequent gebruikt fietspad. Een aantal jaar geleden werd al eens een aanvraag geweigerd. De Commonwealth War Graves Commission (dat de militaire begraafplaatsen onderhoudt, red.) verzette zich toen wegens de nabijheid van Tyne Cot Cemetery. Het openbaar onderzoek duurt dertig dagen. Dat valt midden in de vakantie en dat zal wel geen toeval zijn", beweert Degrauwe.

Advies gemeente

Een openbaar onderzoek tijdens de vakantie is vaak een strategische zet van de aanvrager. In andere gemeenten werd de strategie ook al uitgetest. De inwoners van het kaasdorp richten zich dan ook tot de buren van Westrozebeke.


"We willen zoveel mogelijk mensen mobiliseren die op een of andere manier van die windmolens hinder kunnen hebben", zegt Degrauwe.

Landschap bewaren

Na het openbaar onderzoek moet het schepencollege van Zonnebeke een advies geven. Dat zal zo goed als zeker negatief zijn. Al blijft schepen van Ruimtelijke Ordening Michiel Descheemaeker (N-VA) voorlopig karig met commentaar. "Over dat dossier kan ik niets zeggen. Wel kan ik verwijzen naar de algemene beleidslijnen in de gemeente. En die zijn zeer duidelijk. Ze werden ook opgenomen in de milieuvisie die op de gemeenteraad van juli vorig jaar unaniem is goedgekeurd", vertelt Descheemaeker.


"In die visie staat dat windmolens landschapsbepalend en bron van veel hinder voor omwonenden zijn. We hebben op ons grondgebied unieke cultuurhistorische landschappen en die willen we bewaren. We stellen vast dat er eigenlijk geen geschikte plaatsen zijn in de gemeente om grote windmolens te zetten."