Toch milieuvergunning voor stallen met 80.000 slachtkippen

Vlaams minister van Milieu Joke Schauvliege (CD&V) geeft dan toch een milieuvergunning voor de uitbating van twee stallen voor 80.000 slachtkippen aan de Spinhoutstraat in Zomergem.

De gemeente Zomergem, vijf inwoners van Zomergem en een inwoner van Aalter hadden bij de minister beroep aangetekend tegen de beslissing van de provincie. Tijdens het openbaar onderzoek werden toen al 173 bezwaren ingediend. De buurt vreest geur-en geluidshinder, wateroverlast, impact op de gezondheid, mobiliteit en landschappelijke gevolgen. Maar bij de behandeling van het dossier kreeg de Meetjeslandse minister vijf unanieme gunstige adviezen op haar bureau.


"Begin januari werd nog plaatselijke wateroverlast in de buurt van de Spinhoutstaat vastgesteld. Dat hebben we nog eens apart laten onderzoeken", zegt minister Schauvliege. "Maar de twee diensten kwamen allebei tot de conclusie dat er door de bouw van de pluimveehouderij geen toename van het overstromingsrisico komt. Uit alle adviezen blijkt dat de hinder en de effecten op mens en milieu, en de risico's voor de externe veiligheid tot een aanvaardbaar niveau beperkt blijven. Het bedrijf is gesitueerd langs de N461, een gewestelijke verbindingsweg naar de E40, en sluit aan op een bestaand landbouwbedrijf aan de overzijde van de straat. Het bedrijf ligt in een actief uitgebaat agrarisch gebied en in een landschap dat onderbroken wordt door bomenrijen en verspreide bebouwing. Er is hier geen sprake van open vergezichten, en de bestaande natuurwaarden worden niet geschaad."


Marc Werbrouck uit Sinaai krijgt een milieuvergunning voor het exploiteren van een pluimveehouderij met 80.000 slachtkippen, in twee ammoniak-emissiearme stallen. Nu moet ook de bouwvergunning nog binnengehaald worden, vooraleer de stallen er effectief kunnen komen. (JSA)