Infomarkt over hoogspanningslijn

Na een lange procedureslag start energienetbeheerder Elia begin april met de werken aan de nieuwe hoogspanningslijn tussen Zeebrugge en Zomergem, het zogenaamde Stevin-project. Daarom organiseert Elia infomarkten om alle betrokkenen zo goed mogelijk te informeren. De komst van de nieuwe hoogspanningslijn is cruciaal voor de toekomstige elektriciteitsbevoorrading in heel het land en de kustregio. Stevin maakt immers de aansluiting mogelijk met de toekomstige windmolenparken op zee en met het hoogspanningsnet van Groot-Brittannië. Na heel wat tegenkanting bij de betrokken gemeenten, kwam er toch een akkoord. Elia organiseert een infomarkt over de werken op dinsdag 3 maart van 15 tot 20 uur in CC Den Hoogen Pad in Adegem en op donderdag 12 maart van 15 tot 20 uur in Gemeenschapscentrum 't Schaapstuk in Zomergem. (JSA)