Gemeente naar Raad van State tegen kippenbedrijf

De gemeente Zomergem trekt naar de Raad van State en voert zo haar strijd op tegen de komst van een mogelijk kippenbedrijf in de Spinhoutstraat.

Vlaams minister Joke Schauvliege heeft onlangs de milieuvergunning afgeleverd voor de bouw van een bedrijf voor 80.000 kippen. "In het landschap van Ro mag het, maar eerder keurde de minister wel de milieuvergunning af in het ruilverkavelingslandschap Stoktevijver", zegt burgemeester Tony Vermeire (CD&V). "In ons gemeentelijk ruimtelijk structuurplan staat dat in het historisch landschap van Ro geen bijkomende bedrijven gewenst zijn. We willen dat de landbouwers daar ook nog voldoende gronden hebben om te bewerken, te bemesten en te begrazen. We zien nieuwe bedrijven liever in leegstaande boerderijen. Dit zorgt voor minder verharding en minder grondinname. De minister is zelf voorstander van open ruimte in het buitengebied en minder beton, maar keurt deze aanvraag goed. Onbegrijpelijk! We zijn ontgoocheld, maar we blijven overtuigd dat dit geen goede beslissing is en strijden verder. Daarom werd beslist om naar de Raad van State te stappen."


Ook tegen de bouwvergunning voor de kippenstallen loopt nu nog een procedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. (JSA)