Plannen voor twee mindmolens langs E34

Pulderbos


De firma Storm heeft plannen om twee windturbines te plaatsen naast de E34 in Zoersel, nabij de grens met Pulderbos (Zandhoven). Daarvoor werd intussen een procedure opgestart. Eén windturbine zou in de buurt van de motorcrossweide komen, de tweede iets dichter bij de carpoolparking. In de onmiddellijke omgeving staan weinig tot geen huizen, zodat het project vermoedelijk weinig weerstand zal oproepen. Tot voor kort was het niet toegelaten om in deze zone windmolens te plaatsen, omdat ze in de aanvliegroute lag voor het NAVO vliegveld in Malle. Maar aangezien het vliegveld weldra overgenomen wordt door de Vlaamse overheid kan het nu wel. De tiphoogte van de voorziene windmolens bedraagt tweehonderd meter. Samen moeten ze jaarlijks tot 21.200 megawattuur kunnen opleveren, genoeg om 6.000 gezinnen van stroom te voorzien. De gemeente Zoersel buigt zich binnenkort over het aanvraagdossier. (KDC)