Open Vld/N-VA/Plus stelt resultaten bevolkingsenquête voor op avondmarkt

De nieuw opgerichte kartellijst Open Vld/N-VA/Plus voor de toekomstige fusiegemeente Kruisem stelt op de avondmarkt in Kruishoutem op maandag 2 juli haar resultaten van de bevolkingsenquête voor. Ruim 6.000 huishoudens in de toekomstige fusiegemeente Kruisem ontvingen zo'n enquête. "328 enquêtes werden ingediend. Dit betekent dat 5,20% van alle huishoudens in de gemeenten Kruishoutem en Zingem de moeite heeft genomen om onze vragenlijst in te vullen en terug te sturen. Dat is een geweldige respons", stelt covoorzitter Geoffrey Verleyen van Open Vld Kruisem. Op de avondmarkt zullen de bestuursleden van Open Vld/N-VA/Plus resultaten van dit onderzoek voorleggen aan geïnteresseerde bezoekers. (TVR)