Groen&Co is ook een beetje rood

NIEUWE KARTELLIJST SPLIJT DE ZINGEMSE SP.A IN TWEE

Aan de truitjes is het niet te zien, maar er zit ook wat rood in Groen&Co Kruisem.
Foto Ronny De Coster Aan de truitjes is het niet te zien, maar er zit ook wat rood in Groen&Co Kruisem.
De partij Groen&Co gaat in Kruisem met een volle kandidatenlijst naar de gemeenteraadsverkiezingen. Opmerkelijk: op die lijst staan ook kandidaten van de sp.a, die nu mee de Zingemse meerderheid vormt. Wie zijn nu de echte socialisten in Kruisem?

Mireille De Vos zetelt negen jaar voor de sp.a in de Zingemse OCMW-raad. In 2012 was ze zelfs even OCMW-voorzitter. Samen met Bart Deceuninck, ook socialist, maar nieuwkomer in de Zingemse politiek, heeft De Vos de stap gezet richting Groen. Daarmee lijkt de socialistische partij in Zingem uiteen te vallen, want met hun rode partijgenoten hebben De Vos en Deceuninck niet over hun demarches overlegd, zo blijkt.


"We wisten het niet eens", zegt Carine Seynaeve, socialistisch OCMW-voorzitter en onderwijsschepen. "Ik vind het op zijn minst een beetje raar dat wij als fractie van de zetelende meerderheid van anderen moeten vernemen dat twee van onze partijgenoten als socialisten een kartel vormen met Groen."

"Geen cowboys"

Zelf heeft ze half april in deze krant nog aangekondigd dat zij geen kandidaat meer is en daarmee ook haar partij niet. Die conclusie maakte ze misschien te snel, dan? "Ik heb dit pas gezegd nadat binnen de partij aan iedereen was gevraagd of die wél wou opkomen. Het antwoord was negatief: er waren geen kandidaten. Dus was het besluit: de socialistische fractie neemt niet aan de komende verkiezingen deel", verduidelijkt Seynaeve.


"Ik wil hier niet te veel over zeggen, maar wij zijn geen cowboys die zomaar vertrekken. Wij worden wel gesteund door het provinciaal partijbestuur, dat niet bepaald tevreden was met het vooruitzicht dat de socialisten in Kruisem niet zouden opkomen", zegt De Vos. Dat het contact met haar Zingemse partijgenoten stroever loopt, ontkent ze niet. Maar dat ze als OCMW-raadslid van de zetelende meerderheidsfractie en onder de steun van het lokale bestuur kiest voor een kartel met Groen, dat een "andere politiek" wil, vindt De Vos niet zo vreemd.

Nieuwe aanpak

"Op onze lijst is er naast de overgrote meerderheid groene kandidaten ook plaats voor verruimers", zegt Peter Depauw, initiatiefnemer en lijsttrekker van het kartel Groen&Co Kruisem. "Onze kandidatenlijst is zelfs zo goed als volzet. Toen we hieraan begonnen, zeiden sommigen spottend dat ik misschien wel vijf mensen bij elkaar zou krijgen. We zijn ervan overtuigd zijn dat we met onze nieuwe gemeente een unieke kans kunnen grijpen om die op een duurzame en hedendaagse manier te organiseren en besturen. Dat wil zeggen: met maximale betrokkenheid van de burger, met lokale keuzes in dorpen en wijken, verbonden met elkaar en met de wereld. Met een nieuwe aanpak kan Kruisem nog meer de plek worden waar we graag wonen, werken en thuiskomen", zegt De Pauw.