Gemeente leent 600.000 euro aan Vrije Basisschool Huise voor oprichting nieuwbouw

Liberale oppositie protesteert en spreekt van "verdoken vorm van subsidie"

De vzw Katholieke Scholen Huise-Lozer-Ouwegem krijgt van de gemeente Zingem een lening van 600.000 euro voor de bouw van een nieuwe school in Huise. “Dat is een verdoken vorm van subsidie. Het is niet de taak van de gemeente om te investeren in het vrij onderwijs”, protesteert de liberale oppositie. “Ik wil niet dat één vijfde van de Zingemse kinderen binnenkort geen school meer heeft omdat de gebouwen afgekeurd worden”, reageert schepen Jurgen Haustraete (Samen).
De nieuwbouw zal 4,8 miljoen euro kosten.
Repro DCRB (Bron: Mas Architecten) De nieuwbouw zal 4,8 miljoen euro kosten.

De bouw van een nieuwe school aan de Kloosterstraat in Huise zal naar schatting 4,8 miljoen euro euro kosten. Dat financiële plaatje krijgt de vzw Katholieke Scholen Huise-Lozer-Ouwegem niet rond. Als ze haar zelf gespaarde centen, een lening bij de bank en steun van Agion optelt, komt de school nog altijd 600.000 euro te kort. Daarom springt het gemeentebestuur te hulp met een lening met een looptijd van 50 jaar.

Het is toch niet de taak van de gemeente om geld te lenen aan het katholiek onderwijs?

Geoffrey Verleyen
Geoffrey Verleyen vindt dat de gemeente een verdoken subsidie geeft.
Ronny De Coster Geoffrey Verleyen vindt dat de gemeente een verdoken subsidie geeft.

“Dit is een verdoken subsidie. Het is toch niet de taak van de gemeente om geld te lenen aan het katholiek onderwijs”, reageert Open Vld-kopstuk Geoffrey Verleyen. “De gemeente moet zich terughoudend opstellen bij het verstrekken van geldleningen of garanties aan derden. Andere opties moeten eerst worden onderzocht. Ik zou graag weten of de Vrije Basisschool Huise andere alternatieven heeft onderzocht om hun financiering rond te krijgen. Of heeft het schepencollege deze piste zelf voorgesteld? Dit is ook een gevaarlijk precedent. Wat als andere organisaties met dezelfde vraag aankloppen bij de gemeente? Krijgen die dan ook een lening? Hoe kan de gemeente dit verantwoorden ten opzichte van de andere scholen, zowel van het vrij onderwijs als van haar eigen gemeentelijk onderwijs?”

“Ieder kind heeft recht op kwalitatief onderwijs, liefst zo dicht mogelijk bij huis”, gaat Verleyen verder. “Maar ik stel mij ernstige vragen bij de aanpak en timing van dit dossier. Het schepencollege legt de gemeenteraad een leningsovereenkomst voor, zonder dat hiervoor geld is voorzien in de meerjarenplanning. Het budget 2019 is zelfs nog niet goedgekeurd.”

De gemeente participeert ook in de bouw van de sporthal.
Repro DCRB (Bron: Mas Architecten) De gemeente participeert ook in de bouw van de sporthal.

Ook 1,6 miljoen voor sporthal

De toekenning van een lening voor de bouw van de school in Huise komt bovenop een eerdere beslissing van de gemeente om voor 1,6 miljoen te participeren in de bouw van de sporthal die op dezelfde schoolcampus komt. In ruil daarvoor krijgt Zingem gebruiksrecht gedurende 50 jaar van die sportzaal. Overdag maakt de school ervan gebruik, na de schooluren kan de gemeente ze ter beschikking stellen van verenigingen.

Ook tegen die overeenkomst hebben de liberalen zich altijd verzet. Zij vinden dat de participatie in de bouw van de sportzaal neerkomt op verdoken subsidiëring.

Dit is geen cadeau, maar een lening waarop de school rente betaalt. En ik wil geen toestanden waarbij ouders moeten kamperen om hun kinderen in eigen gemeente school te laten lopen

Jurgen Haustraete
"Dit is geen cadeau: de school betaalt intrest", zegt Jurgen Haustraete (Samen).
Ronny De Coster "Dit is geen cadeau: de school betaalt intrest", zegt Jurgen Haustraete (Samen).

Kamperende ouders

“Zonder dit bouwproject voldoet de basisschool van Huise niet meer aan de vereiste noden. Ik wil niet het gevaar lopen dat 216 kinderen (21 procent van onze schoolgaande jeugd) op straat komen te staan omdat hun schoolgebouw wordt afgekeurd”, reageert financiënschepen Jurgen Haustraete (Samen). Met deze lening hypothekeert de gemeente zijn financiën niet en wordt ingegaan op de noden van een school. Die lening is helemààl geen cadeau: de school betaalt 1,5 procent interest en dat is zelfs hoger dan wat je tegenwoordig nog krijgt op beleggingen met een vaste rentevoet. Ons beleid neemt zijn verantwoordelijkheid op om voldoende onderwijsaanbod te kunnen blijven aanbieden vandaag en in de toekomst. Ik wil geen toestanden waarbij mensen moeten kamperen om hun kind in te schrijven in een school in hun eigen gemeente”, besluit Haustraete.
Reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.