De Lijn doet 50 minuten over traject Zingem-Kruishoutem

Kruishoutem en Zingem fuseren volgend jaar tot Kruisem, maar voor wie zich met een bus van De Lijn verplaatst, liggen de twee gemeenten wel ver uit elkaar. "Met de bus van Kruishoutem doe je daar 50 minuten over. Het kan alleen via een overstap in Oudenaarde", weet André Dewulf, liberaal gemeenteraadslid in Zingem. "Een uitgebreid netwerk van openbaar vervoer moet toch één van de streefdoelen zijn van de nieuwe gemeente." Er is niet meteen beterschap op komst. De Lijn heeft geen plannen voor een regelmatige busverbinding van Kruishoutem, via Ouwegem en Lozer, naar Zingem. De vervoersmaatschappij heeft tijdens onderhandelingen met het gemeentebestuur aangegeven dat het door de recente hervormingen in het kader van de vervoersregio's, niet mogelijk is om nog wijzigingen door te voeren. Pas na de oprichting van een vervoersregioraad en bij de opmaak van een regionaal mobiliteitsplan, kan de vraag naar een vlottere verbinding worden meegenomen. "Los daarvan zijn wij van mening, dat lokale besturen meer mogelijkheden moeten krijgen om collectief openbaar vervoer te organiseren. De realisatie van een vlotte, regelmatige busverbinding tussen beide dorspkernen is een gegeven dat sterk leeft bij de bevolking. Het is de taak van het gemeentebestuur om de gevraagde busverbinding op de agenda te plaatsen", besluit Dewulf. (DCRB)