Tijdelijke ingreep op gevaarlijk kruispunt

Een ongevallenanalyse stipt het kruispunt van de Kreupelstraat en Brusselsesteenweg aan als een gevaarlijk punt. Daarom wordt er vanaf 25 september een proefproject opgestart, in de vorm van een verkeerswijziging.

Al jaren vraagt de gemeente Zemst het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) om de Brusselsesteenweg in Eppegem - die op vlak van verkeersdoorstroming en fietsveiligheid de nodige ingrepen kan gebruiken - anders in te richten. In afwachting van een grondige heraanleg overlegt het schepencollege met het AWV over kleinere aanpassingen inzake de circulatie, met grote winst op het vlak van verkeersveiligheid. Zo start eind deze maand een proefproject op het kruispunt van de Kreupelstraat en de Brusselsesteenweg. Uit de ongevallenanalyse blijkt immers dat dit een zeer gevaarlijk punt is.


Tot 25 december zal het verkeer de Kreupelstraat enkel nog van op de Brusselsesteenweg mogen inrijden. De omgekeerde beweging zal niet meer mogelijk zijn. Na de testperiode zullen de nodige conclusies getrokken worden, en zal men bepalen of de verkeerssituatie er permanent gewijzigd moet worden.


(RDK)